Ponad 2400 uchodźców z Ukrainy zarejestrowano w Jeleniej Górze. Ta liczba dotyczy wyłącznie osób, które przyjechały do Polski po 24 lutego. Na wczorajszej (30.03) sesji rady miejskiej prezydent Jeleniej Góry podsumował pomoc, jaką do tej pory uzyskali w naszym mieście uchodźcy.

Osoby,które przyjechały do naszego miasta w znacznej części zostały ściągnięte przez nie tylko znajomych Polaków, ale też znajomych ukraińskich, czy członków rodzin, którzy już w Jeleniej Górze mieszkają od dłuższego czasu.

-Trudno się pokusić o szczegółowe szacunki, niemniej liczebność grupy Ukraińców jest już na tyle znacząca, że trzeba brać to pod uwagę przy planowaniu rozmaitych działań w mieście. Możliwość udzielania pomocy uchodźcom musi być oparta o racjonalne przesłanki – pełną wiedzę o miejscach, w których mieszkają, co w przypadku obiektów komunalnych, czy użyczonych miastu przez właścicieli pozwala na organizację dożywania, a potem – skuteczności w poszukiwaniu pracy i wszelkich działań mających na celu sprawowanie racjonalnej opieki – mówił prezydent na sesji.

13 zbiorowych miejsc noclegowych

W Jeleniej Górze – poza mieszkaniami prywatnymi – istnieje 13 miejsc zbiorowego zakwaterowania, łącznie z halami sportowymi, schroniskami młodzieżowymi i będącymi własnością NGOS, i in.

Łącznie w miejscach zbiorowego zakwaterowania przebywa obecnie ok. 600 osób – uchodźców wojennych z Ukrainy, w zdecydowanej większości, w właściwie – prawie wszyscy, to kobiety i dzieci.

PESEL dla Ukraińców

Z pewnością precyzyjna jest z kolei liczba wydanych numerów PESEL dla Ukraińców. Wszyscy z nich, którzy przekroczyli granice RP po 24 lutego – i otrzymali numery PESEL, wydawane według nowych zasad od 16 marca br. to ok. tysiąca osób. Wczoraj rano były to 932 osoby.

Numer PESEL jest wyjątkowo istotny, bo pozwala na sukcesywne porządkowanie wiedzy o liczbie przybyszy, a im z kolei umożliwia pozyskanie dokumentów, uzyskiwania – w przypadku dzieci w wieku szkolnym – legitymacji uprawniającej (jak w przypadku polskich uczniów) do bezpłatnych przejazdów autobusami MZK, itp.

Stopniowo pojawiają się rozmaite druki, które (niezależnie od kilku tłumaczy, pracujących w zasadzie całą dobę) ułatwiają uchodźcom życie w nowym miejscu.

Blisko pół miliona złotych na pomoc

Na pomoc uchodźcom łącznie wydano 492 438,90 zł . Z kolei wpływ środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 322 565,50 zł.

Wydano m.in. 500 orientacyjnych mapek, z zaznaczonymi najważniejszymi miejscami w pierwszym okresie pobytu w Jeleniej Górze.

Rozpoczęło się rozprowadzanie do szkół i przedszkoli przygotowanych specjalnie (napisanych od nowa) bajek – opowieści, traktujących o Karkonoszach, Liczyrzepie i Jeleniej Górze, w wersji polskiej i ukraińskiej, zilustrowanych przez kilku plastyków, w tym z pochodzących z Ukrainy i Armenii, itp.

Pomoc od miast partnerskich

Z odzewem (w niektórych przypadkach – bardzo szerokim) spotkała się prośba władz Jeleniej Góry, skierowana do miast partnerskich, o pomoc Ukraińcom. Szczególnie szybko i szeroko odpowiedziało niemieckie Erftstadt, którego mieszkańcy skierowali do Jeleniej Góry już kilka dużych transportów odzieży, żywności, leków i środków higieny. Część z tych towarów została przekierowana do Ukrainy, w ramach humanitarnej pomocy.

Nawet mieszkańcy wyjątkowo odległego, amerykańskiego miasta Taylor postanowili pomagać, a ze względu na odległość pomoc rzeczowa byłaby nieracjonalna, więc przekazują na specjalnie u siebie utworzone konto rozmaite kwoty pieniędzy – obecnie jest to kwota ponad 16.000 USD.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.