Dzieci uciekające przed wojną z Ukrainy do Polski mają być traktowane jak nasi najmłodsi obywatele. Takie jest zalecenie resortu edukacji. Polska szkoła ma być dla migrantów przyjazna. Procedura przyjęcia do placówki jest prosta.

W zasadach przyjmowania do szkół ukraińskich dzieci Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznaczyło wyraźnie, że mają one prawo do uczestniczenia w zajęciach tak samo jak polskie dzieci. Resort wskazuje, że przyjęcie obcokrajowca do placówki edukacyjnej możliwe jest również w czasie trwania roku szkolnego. Dobór odpowiedniej klasy uzależniony jest od liczby ukończonych wcześniej lat nauki.

Ukraińcy, którzy nie są w stanie porozumiewać się w języku polskim, mają również prawo do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych ze wsparciem tłumacza zatrudnionego przez szkołę w charakterze pomocy nauczyciela. Dla obcojęzycznych dzieci mają funkcjonować też dodatkowe lekcje języka polskiego oraz oddziały przygotowawcze, które dostosowane będą do ich potrzeb i możliwości. Dzieci spoza Polski również zostały objęte wsparciem w postaci zajęć wyrównawczych.

Dyrektorzy placówek zobowiązani są też do zorganizowania stosownej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzięki której uczniom łatwiej będzie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Opieka tego typu ma przyczynić się do właściwego rozpoznania i zaspokojenia indywidualnych potrzeb każdego z dzieci.

Rodzice ukraińskich uczniów mają obowiązek przedstawienia dokumentów lub napisania oświadczenia o dotychczasowym przebiegu nauki swoich pociech. MEiN informuje, że osoby te powinny złożyć w wybranej placówce wniosek o przyjęcie dziecka. Szkoła podstawowa objęta rejonizacją ma obowiązek przyjąć ucznia, którego miejsce zamieszkania jej podlega. Pozostałe placówki przyjmą go pod warunkiem, ża wolnych miejsc. W przypadku problemu ze znalezieniem miejsca w szkole, należy poprosić o jego wskazanie w urzędzie gminy.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu +48 22 34 74 708 lub pisząc na adres e-mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.