W plebiscycie na realizację zadań Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego pozostało już tylko 28 propozycji (z 39 zgłoszonych). Po weryfikacji merytorycznej jeleniogórzanie będą mogli wybierać z 11 projektów inwestycyjnych, 6 oświatowych, 9 społecznych i 2 zielonych.

Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2023 zbliża się do finałowego głosowania. Miejscy urzędnicy sprawdzili, czy zgłoszone projekty spełniają merytoryczne warunki konkursu. To m.in. lokalizacja projektu w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, na działkach

będących własnością gminy; zgodność projektu z kompetencjami gminy; zgodność z aktualną na dzień składania wniosku Strategią Rozwoju Miasta Jeleniej Góry i ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; ogólnodostępność projektu. W tym roku odsiew był dość spory bo odrzucono 10 zgłoszeń, z tego aż osiem z projektów inwestycyjnych. Nie wypadł żaden projekt społeczny. Wnioskodawcy mogą się jeszcze odwołać od decyzji urzędu.

W grze pozostają:

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Mała architektura wokół wieży na Sołtysiej Górze (499 999,99 zł)– Projekt zakłada wykonanie prac w bezpośrednim otoczeniu Wieży na Sołtysiej Górze w oparciu o projekt wykonany w ramach JBO2020. Bezpośrednio przy wieży zostanie dobudowany podest wraz ze schodami. Elementy te będą zadaszone. Teren wokół wieży zostanie wyrównany, utwardzony i wyłożony kamieniami. W pobliżu powstanie wiata, pod którą znajdą się stół i ławki umożliwiające odpoczynek i schronienie przed deszczem. Niedaleko wieży powstanie niewielka “widownia”, która umożliwi przeprowadzenie wykładu lub prelekcji dla grup do 30 osób. Zostaną uporządkowane i oznaczone ścieżki w obrębie Sołtysiej Góry.

Brzozowy zakątek na Zabobrzu – miejscem do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (399 890 zł) – Zadanie polegać będzie na utworzeniu ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i relaksu wraz z infrastrukturą do piknikowania, obejmującą: 6 stanowisk do grillowania, 9 szt. zestawów piknikowych (stoły z dwiema ławkami bez oparcia), 6 koszy na śmieci, 8 ławek z oparciami, 8 szt. drewnianych leżaków, 3 szt. zadaszonych wiat z drewna na planie prostokąta z miejscem na montaż zestawu piknikowego, 3 szt. tablic z zasadami użytkowania, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu oraz utworzenie ścieżek prowadzących do stanowisk, nadzór inwestorski.

Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Dembowskiego w Sobieszowie (450 tys. zł) – Plac w obecnym stanie wymaga pełnego oświetlenia, ogrodzenia, wymiany sprzętu, monitoringu oraz plansz edukacyjnych.

Przebudowa miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego (420 412,53 zł) – Przebudowa miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy Wiłkomirskiego w Jeleniej Górze polegająca na zerwaniu starej nawierzchni piaskowo-żwirowej, wykonaniu podbudowy, ułożeniu nowych krawężników, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Przebudowa ulicy Różyckiego wzdłuż budynków nr 21, 23, 25, 27 wraz z budową miejsc postojowych oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i przyłączy wodnych (468 507,46 zł) – Przebudowa ulicy Różyckiego wzdłuż budynków nr 21, 23, 25, 27 obejmująca: 1. realizację strefy parkowania wzdłuż ogrodzenia Żłobka Miejskiego oraz przebudowę drogi 2. przebudowę infrastruktury podziemnej: kanalizacji deszczowej i przyłączy wodnych

Chodnik obok kościoła pw. Świętego Marcina w Jeleniej Górze – Sobieszowie (65 tys. zł) – Budowa chodnika między ulicą Cieplicką 196 a Przerwy-Tetmajera 5 w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Projekt jest ogólnodostępny.

Staw gier (110 tys. zł) – Projekt „Staw gier” ma na celu rozbudowę i doposażenie istniejącego placu zabaw przy stawie na ul. Głowackiego. Projekt zbudowany jest w oparciu o dwa główne komponenty. Pierwszy obejmuje stworzenie tzw. muzycznego placu zabaw. W ramach drugiego komponentu utworzona zostanie strefa gier podwórkowych podłogowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zagospodarowania otoczenia istniejącego stawu oraz do stworzenia miejsca do wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (49,5 tys. zł) – Celem projektu jest poprawienie nawierzchni ulicy i umożliwienie dojazdu do posesji przy ulicy Grunwaldzkiej 51, 51B, 51C bezpośrednio z ulicy Grunwaldzkiej.

Rewitalizacja placu Kościuszki – odrestaurowanie fontanny (500 tys. zł) – Odrestaurowanie starej fontanny na Placu Kościuszki między ulicami Okrzei i Wojska Polskiego, która obecnie pełni funkcję kwietnika oraz częściowa modernizacja wokół niej, jako początkowy etap modernizacji całego tego terenu, który stanie się dla mieszkańców miejscem wytchnienia od miejskiego zgiełku.

Plac Zabaw Wspinaczkowy w stylu leśnym na Wzgórzu Kościuszki w Jeleniej Górze (500 tys. zł) – Stworzenie Placu Wspinaczkowegona Wzgórzu Kościuszki wg opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu. Docelowo ma tutaj powstac leSny plac zabaw, który będzie współgrał z otaczającym terenem i przyczyni się do większej aktywności rodzin i spędzania tutaj czasu. Projekt zaklada wymianię starych zabawek i zakup nowych. Doposażenie zakłada trampoliny, wielostanowiskowe huśtawki, wagę z dwoma siedzonkami, małpi gaj czy domek piaskowy. Zabawki zostaną zróżnicowane dla młodszych i starszych dzieci. Główną atrakcją bedzie Małpi Gaj.

Mobilne Miasteczko Ratunkowe (400 tys. zł) – zakup profesjonalnego sprzętu wraz z infrastrukturą w celu organizacji mobilnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Miasteczko Ratunkowe będzie pojawiać się na terenie miasta Jeleniej Góry podczas różnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, jak również odwiedzi jeleniogórskie przedszkola i szkoły by w przystępny i atrakcyjny sposób kształtować w nich proaktywną postawę i prawidłowe zachowanie. Zakupiony sprzęt pozwoli na podniesienie świadomości społecznej dotyczącej określonych zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy i oswojenia się ze strachem. Celem realizacji zadania jest przygotowanie i zaangażowanie uczestników do działań, w których każdy poczuje się odważny i zdeterminowany do podejmowania czynności służących ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

PROJEKTY OŚWIATOWE

Biegnij i skacz!”- budowa dwutorowej bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakończonej skocznią w dal (500 tys. zł) – Celem projektu jest rozbudowa ogólnodostępnej bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze dająca możliwość czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Szkoła jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest świetną lokalizacją inwestycji sportowych. Nowoczesne, bezpieczne obiekty sportowe to również zachęta do uprawiania sportu, który jest nadrzędnym narzędziem do walki z otyłością, wadami postawy wynikającymi z wielogodzinnym spędzaniem czasu przy komputerze czy smartfonie. Intensywny wysiłek fizyczny wykazuje silne przeciwdziałanie stanom depresyjnym i lękowym tak powszechnym wśród młodzieży

Siłownia zewnętrzna w „Norwidzie” (72,4 tys. zł) – Projekt zakłada uporządkowanie kolejnego zielonego zakątka na terenie szkoły i stworzenie w nim ogólnodostępnej, plenerowej siłowni ze zróżnicowanymi urządzeniami dla dzieci oraz dla dorosłych.

Bezpieczna strefa relaksu, wypoczynku i zabawy pod chmurką (267 tys. zł) – Modernizacja terenu przy ul. M Skłodowskiej-Curie 12 w celu utworzenia ogólnodostępnego miejsca rekreacji, wypoczynku i zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.

Integracja, edukacja, zabawa – plac zabaw inny niż wszystkie (177 tys. zł) – Projekt zakłada doposażenie miejsca zabaw dla dzieci przy Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 14 w Jeleniej Górze w urządzenia o dużej wartości poznawczej. Zakup nowoczesnych urządzeń na plac zabaw do wielozmysłowego poznawania świata. Pozwoli to połączyć dzieciom zabawę z nauką poprzez rozwój motoryki, kreatywności, muzyki.

Elektronik – wspieramy aktywność (317,3 tys. zł) – Projekt ma na celu modernizację i doposażenie bazy sportowej na terenie zielonym przy Zespole Szkół Elektronicznych. Znajdujące się tam boiska sportowe i ławeczki są miejscem aktywności fizycznej nie tylko dla uczniów Elektronika, ale także okolicznych mieszkańców i członków klubów sportowych. Teren jest zadbany i monitorowany wymaga jednak doposażenia i unowocześnienia.

Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy szkole podstawowej nr 15 – etap 2 (500 tys. zł) – Projekt „POPRAWA BAZY REKREACYJNO – SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 – ETAP 2” ma na celu naprawę nawierzchni na placu zabaw, malowanie bieżni, renowację boiska asfaltowego, wymiana nawierzchni toru startowego. Naprawa nawierzchni placu zabaw poprawi bezpieczeństwo uczniów korzystających z placu zabaw oraz dzieci, które korzystają z niego po pracy szkoły. Renowacja boiska asfaltowego i boiska zielonego pozwoli na poprawę bezpieczeństwa i komfort ćwiczeń. Odnowione linie miasteczka ruchu drogowego pozwolą na doskonalenie umiejętności uczniów podczas zajęć z komunikacji. Nawierzchnia bieżni jest już bardzo zużyta i wymaga renowacji. Natomiast wymiana nawierzchni toru startowego przyczyni się do poprawy miejsca treningowego dla dzieci szkolnych i młodzieży klubowej trenujących saneczkarstwo.

PROJEKTY SPOŁECZNE

IX Memoriał im. Mariusza Warzyboka na sankorolkach (29,1 tys. zł) – UKS”15″ będzie organizatorem IX Memoriału, który odbędzie się 20-21 września 2024 roku. Zawody skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych adeptów saneczkarstwa. Dla kibiców oraz pasjonatów zaplanowany jest piknik Cel zawodów:  popularyzacja i propagowanie saneczkarstwa  wyłonienie najlepszych zawodników  uczczenie pamięci zmarłego Mariusza Warzyboka zawodnika Klubu KS Śnieżka Karpacz  integracja środowiska lokalnego

Jarmark wielkanocny w Jeleniej Górze (150 tys. zł) – Celem projektu jest zorganizowanie tradycyjnego Jarmarku Wielkanocnego, który będzie miejscem spotkań i radości dla lokalnej społeczności. Nasza inicjatywa ma na celu ożywienie ducha świąt wielkanocnych poprzez stworzenie atmosferycznego i kolorowego jarmarku. Chcemy zapewnić mieszkańcom możliwość zakupu unikalnych ozdób, tradycyjnych potraw i rękodzieł wykonanych przez lokalnych twórców. Jarmark będzie również oferował atrakcje dla dzieci, takie jak warsztaty plastyczne i konkursy, aby umożliwić całym rodzinom wspólne i radosne spędzanie czasu podczas świąt. Liczymy na wsparcie społeczności lokalnej i partnerów, aby wspólnie uczynić nasz Jarmark Wielkanocny niezapomnianym wydarzeniem.

Wakacje z NBA 2024 (107,6 tys. zł) – to projekt półkolonii letnich, organizowanych przez Niesobski Basket Academy (NBA), który odbywać się będzie podczas wakacji 2024. Działanie to ma na celu zapewnić opiekę w okresie letnim dla 150 dzieci z miasta Jelenia Góra. Półkolonie odbywać będą się będą na terenie SP8 lub na terenie SP11, a także na terenie miasta Jelenia Góra, gdyż w planie półkolonii planowane są działania w miejscach rekreacyjnych znajdujących się na terenie miasta np. Termy Cieplickie, góra Szybowcowa, Muzeum Karkonoskie itd. W ramach organizowanych półkolonii zapewniamy opiekę w godzinach 7.30-15.30, a także dwudaniowy obiad i podwieczorek oraz wodę przez cały czas trwania projektu. Podczas wakacji 2024 planujemy zorganizować trzy turnusy półkolonii – każdy trwać będzie po 5 dni roboczych i w tym okresie zapewnić opiekę dla dzieci z miasta, aby wakacje mogły spędzić aktywnie, w grupie rówieśniczej, a przy okazji skorzystać z warsztatów i treningów sportowych oferowanych w ramach realizowanych półkolonii.

Poznaj Polskę (150 tys. zł) – Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wycieczek dla mieszkańców Jeleniej Góry. Zorganizowanych zostanie 6 wycieczek jednodniowych do ciekawych miejsc Dolnego Śląska i sąsiednich województw oraz 2 wycieczek (2-3 dniowych) do bardziej oddalonych od Jeleniej Góry miejscowości, które są istotne historycznie, kulturowo lub folklorystycznie. Podsumowaniem zadania będzie Jarmark Mikołajkowy – polskie smaki. Jarmark rozpocznie okres przedświąteczny w Jeleniej Górze, zostanie już po raz trzeci zorganizowany na największym osiedlu w mieście, na Zabobrzu. Na Jarmark zostaną zaproszone osoby prezentujące potrawy z różnych stron Polski.

Rodzinka.jg vol. 3 (150 tys. zł) – Kolejna propozycja dla całych jeleniogórskich Rodzin. Projekt naszpikowany fachową wiedzą, doświadczeniem w pracy z dziećmi i dorosłymi, mający na celu promowanie Rodziny jako podstawowej jednostki społecznej. Nadrzędnym celem projektu jest aktywizacja jeleniogórskich rodzin do wspólnego spędzania czasu. Proponujemy rodzinne wycieczki, zabawy na basenie lub na zajęciach fitness, spotkania z językiem angielskim w niekonwencjonalnej formie, warsztaty chustonoszenia czy zajęcia sensoryczne. Cykliczne spotkania „Mama-kawka” mają zachęcić do wyjścia z domu, podzielenia się własnym doświadczeniem oraz uczestnictwa w pogadankach ze specjalistami z różnych dziedzin. Z kolei wyprawy „Tata i ja” mają korzystnie wpływać na relacje ojciec-dziecko.

Senior poznaje Polskę – Wycieczki aktywnych seniorów (150 tys. zł) – Organizacja wycieczek autokarowych dla jeleniogórskich seniorów, których celem jest integracja, nawiązanie nowych znajomości oraz szansa na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Przez zróżniocowany i ciekawy program wycieczek jeleniogórscy seniorzy poszerzą swoje horyzonty oraz zostaną zachęceni do wyjścia z domu.

Integracja z SP 15 (33,1 tys. zł) – „Integracja z SP 15” to projekt, którego głównym celem jest zintegrowanie środowiska lokalnego ze szkołą. W ramach projektu zaplanowano wspólny rodzinny piknik sportowy w ramach którego odbędą się rodzinne gry i zabawy, występy uczniów, zawody na hulajnogach, zawody rowerowe i biegi przełajowe.

Zorientowana Jelenia Góra (44,15 tys zł) – Przeprowadzenie cyklu imprez rekreacyjno-sportowych z orientacji sportowej w trzech kategoriach o różnym stopniu trudności (początkująca, średnia, dla doświadczonych) czwartej kategorii rodzinnej. Na terenie Jeleniej Góry, za każdym razem w innym miejscu z wykorzystaniem miedzy innymi już istniejących do tego celu miejsc jak Wzgórze Kościuszki, Park Paulinum, Park Norweski, Dolina Bobru, gdzie w latach poprzednich powstały stałe punkty kontrolne do uprawiania orientacji sportowej.

Aktywny senior w mieście (70 tys. zł) – Projekt „Aktywny senior w mieście” to zorganizowanie szeregu ogólnodostępnych zajęć (basen, nauka pływania, gimnastyka, wycieczki, wyjścia do instytucji kultury, warsztaty z rozwoju osobistego). Przyczynią się one nie tylko do organizacji czasu wolnego, ale również do pobudzania aktywności społecznej i fizycznej seniorów, wspierania ich niezależności, zaradności osobistej i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

PROJEKTY ZIELONE

Poprawa/ doposażenie skweru przy ul. Cieplickiej o ławeczki i nasadzenia roślin ozdobnych (80 tys. zł) – W chwili obecnej skwer wymaga doposażenia w ławki, karmiki dla ptaków i nasadzenia wokół roślin / krzewów ozdobnych.

Zielono w sercu miasta – Rewitalizacja Placu Kościuszki przy ul. Okrzei (250 tys. zł) – Projekt zakłada położenie nowej części nawierzchni, energooszczędnego oświetlenia, nowe ławki oraz kosze na odpady, zielone i kwietne nasadzenia, karmniki dla ptaków oraz domki dla owadów jako jeden z etapów rewitalizacji całego tego terenu, który stanie się zielonymi płucami w centrum miasta.

Z powodów merytorycznych magistrat odrzucił następujące projekty:

INWESTYCYJNE

Funkcjonalnie i odpowiedzialnie (130 tys. zł) – Renowacja i wzmocnienie filarów przy wjeździe na podwórko od strony ul. Świętojańskiej. Dokończenie drogi wewnętrznej: od strony Drzymały w górę, wzdłuż ul. Złotniczej i w dół wzdłuż Świętojańskiej – do miejsca, w którym dotychczasowa droga się kończy. Zmiana przeznaczenia placu, na którym stoją pojemniki na śmieci – miejsca postojowe dla samochodów zamiast śmietnika.

– Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna wynosić nie mniej niż 10 metrów. Nie ma możliwości zmiany lokalizacji pojemników na odpady w sposób spełniający wymogi Rozporządzenia.

Rewitalizacja strefy wypoczynku w Sobieszowie (400 tys. zł) – „Kamienna Fontanna” wymaga naprawy i modernizacji urządzeń do przepływu wody. Nowa rzeźba Kunegundy, zostanie wykonana tym razem z trwałego materiału granitu lub piaskowca wg wybranego projektu. Naprawa nawierzchni ścieżki, od Mostku Zuzia na odcinku ok. 10 mb. wymaga naprawy. Mała architektura zieleni i wymiana zniszczonych ławek zdecydowanie poprawi wygląd tej strefy wypoczynku.

– Zadanie niemożliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Remont boiska sportowego na Osiedlu Czarne (500 tys. zł) – Zadanie obejmuje remont istniejącej płyty boiska piłkarskiego (wykonanie nowej nawierzchni), montaż ławek z wiatami dla zawodników rezerwowych, zakup 2 kontenerów (sanitarny i sędziowski) oraz podłączenie mediów (prąd, woda).

– Zadanie niemożliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Stwórzmy park osiedlowy na Czarnem (198 535 zł) – Projekt ma stanowić pierwszy krok w budowaniu parku w centralnej części osiedla Czarne, w miejscu zaniedbanym i dziś bezużytecznym. Postuluje się, aby w roku 2024, została zbudowana ścieżka parkowa o długości 85 m i szerokości 2,5 m z drewnianym mostkiem nad Pijawnikiem, z lampami parkowymi, ławkami i koszami na śmieci. Ścieżka skróci trasę ruchu pieszych w tym rejonie, zwiększy ich wygodę oraz bezpieczeństwo. Szacunkowy koszt realizacji projektu: 200 tys. zł.

– Zadanie niemożliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, a działka nie należy do gminy.

Osiedlowe Centrum Rekreacji Sportowej (450 tys. zł) – Zadanie polega na wybudowaniu, na niezagospodarowanej części działki 163, miejsca do spędzania wolnego czasu przede wszystkim przez seniorów, ale także przez pozostałych mieszkańców Jeleniej Góry: dorosłych, rodziców z dziećmi, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami. Zamontujemy stoliki do gry w szachy (warcaby i inne gry stolikowe), boiska (kręgi) do gry w kości plenerowe (yetzzy), na dużym, wyrównanym i obsianym trawą placu będzie można grać w ringo, badmintona, molkky, serso i inne. Zamontujemy wiaty, gdzie zawodnicy, także z bulodromu wybudowanego obok, bedą mogli schronić się przed słońcem i deszczem. Ustawione zostaną ławki, a część terenu zostanie obsadzona krzewami i kwiatami, co pozwoli miło spędzać czas dorosłym, dzieciom, ale i rodzicom z małymi dziećmi.

– Plan zagospodarowania nie dopuszcza budowy obiektów typu wiaty czy kontenery.

Cieplice przyjazne dla psów – urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Norweskiego (71,65 tys. zł) – Projekt przewiduje urządzenie na terenie miasta Jelenia Góra w Parku Norweskim w Cieplicach, przy boisku piłkarskim – wybiegu dla psów wraz z odpowiednim wyposażeniem. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry.

– Zadanie niemożliwe do realizacji na terenie parku ze względu na jego zabytkowy charakter.

(Tego zadania w redakcji nam szczególnie szkoda)

Doposażenie TCTA w urządzenia i sprzęt, które będą służyły mieszkańcom Jeleniej Góry (500 tys. zł) – Doposażenie Transgranicznego Centrum Turystyki Aktywnej w kolejne specjalistyczne urządzenia, które będą służyły sportowcom i mieszkańcom Jeleniej Góry: 1. „Treningowa wieżyczka startowa” -dwukierunkowa wieżyczka przeznaczona do treningu startu saneczkarzy na sankorolkach. Konstrukcja (drewniano – kompozytowa lub metalowo-kompozytowa) o długości 58 m i szerokości 3 m, z platformami startowymi po obu stronach toru. 2. Zakup pojazdu kołowego typu qład z oprzyrządowaniem ratowniczym, sprzętu do przygotowania i zabezpieczenia tras biegowych i nartorolkowych, i do koszenia na obiekcie TCTA. 3. Zakup armatki śnieżna, która pozwoli w okresie zimowym wydłużyć okres śnieżny /trasy biegowe, stoczki saneczkowe i mini skocznie narciarskie. Obiekt TCTA wyposażony jest w zbiornik wody deszczowej o wydajności 8000 m sześciennych oraz w zabezpieczenie energetyczne /typu siła/.

– Zadanie niemożliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Zielony i bezpieczny zbieg ulic Pocztowej i Okrzei (183 tys. zł) – Zielony i bezpieczny zbieg ulic Pocztowej i Okrzei to projekt polegający na przebudowie, poprawie bezpieczeństwa oraz zazielenieniu tej części naszego miasta poprzez posadzenie 8 klonów Globosum.

– Nasadzenia ograniczą widoczność pieszych w strefie dojścia do przejścia dla pieszych oraz spowodują trudności w utrzymaniu skrajni drogowej podczas wzrostu drzewa. Realizacja zadania zablokuje możliwości wprowadzenia ruchu dwukierunkowego.

OŚWIATOWY

„Przystań do nas” – budowa parkingu wraz z podjazdem dla wózków przy Jeleniogórskim Centrum Kultury – Przystani Twórczej w Cieplicach (200 tys. zł) – Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznego zaparkowania pojazdu przy Przystani Twórczej. JCK- Przystań Twórcza jednoczy pokolenia organizując warsztaty dla seniorów, rodzin z dziećmi i młodzieży. Pragniemy by nasi podopieczni mieli możliwość pozostawienia auta w pobliżu wejścia do Przystani Twórczej i bezpieczne przemieszczenie się z parkingu poruszając się na wózku inwalidzkim i/lub z wózkiem dziecięcym na organizowane przez Nas zajęcia.

– Zadanie niemożliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

ZIELONY

Zielony Wiadukt – zielona oaza w Jeleniej Górze! (250 tys. zł) – „Zielony Wiadukt – zielona oaza w Jeleniej Górze!” – inicjatywą, która ma na celu modernizację terenu pod wiaduktem na jeleniogórskim Zabobrzu, przekształcając go w pełną zieleni przestrzeń idealną do codziennego wypoczynku.

– Zakres zadania obejmuje miejsca wypoczynku i rekreacji co jest niezgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W JBO 2023 został już tylko finałowy etap, czyli głosowanie, które rozpocznie się 5 października o godzinie 8:00 i potrwa do 16 października, do godziny 14:00. Wcześniej jednak, do 29 września, urząd rozpatrzy odwołania od decyzji merytorycznych. Ogłoszenie projektów poddanych głosowaniu 4 października, a ogłoszenie wyników plebiscytu 27 października.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.