Do banków trafiło już ponad milion wniosków o wakacje kredytowe. Złożyła je zaledwie połowa do tego uprawnionych.

Związek Banków Polskich poinformował, że dotychczas do banków wpłynęło 1,2 mln wniosków o wakacje kredytowe Dotyczyły one 860 tys. kredytów.

Większa liczba wniosków wynika z tego, że uprawnieni składają niekiedy kilka wniosków dotyczących różnych okresów, w których mogą skorzystać z wakacji kredytowych.

Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP, cytowany przez 300gospodarka.pl, odniósł się do dużej liczby skarg klientów banków związanych z wakacjami kredytowymi, które wpłynęły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Było ich 800.

Odmowa banku bez uzasadnienia

Zgłoszone skargi – jak opisuje je Małgorzata Cieloch, rzeczniczka prasowa UOKiK, cytowana przez „Dziennik Gazeta Prawna” – dotyczą głównie problemów z elektronicznym składaniem wniosków, domagania się przez banki złożenia kilku odrębnych wniosków na zawieszenie każdej z rat czy straszenia konsumentów negatywnym wpływem wakacji kredytowych na ocenę zdolności kredytowej.

Pojawiały się też przypadki braku uzasadnienia lub lakoniczne uzasadnianie przez banki odmowy zawieszenia spłaty kredytu albo odmowa zawieszenia spłaty uzasadniona posiadaniem przez konsumenta „pożyczki hipotecznej”, bez merytorycznego zbadania, czy produkt nie jest kredytem hipotecznym spełniającym kryteria przewidziane w ustawie.

Skargi klientów banków często są niezasadne

Jednak zdaniem wiceprezesa ZBP Tadeusza Białka w wielu przypadkach skargi są niezasadne, a wina leży po stronie klientów.

Jest wcale niemała liczba osób, która składa fałszywe oświadczenie, że korzysta tylko z jednego kredytu hipotecznego zaciągniętego tylko na swoje potrzeby mieszkaniowe, podczas gdy składają wnioski w kilku bankach. Rekordzista złożył sześć takich wniosków. I to nie są marginalne przypadki podkreślił Białek, cytowany przez 300gospodarka.pl.

Koszt wakacji kredytowych

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Przewiduje ona, że kredytobiorca będzie mógł zawiesić spłatę czterech rat złotowego kredytu hipotecznego w tym roku i czterech (raz na kwartał w przyszłym). Wnioski można składać od 29 lipca.

Jak oszacował Związek Banków Polskich, koszty tego rozwiązania dla całego sektora bankowego sięgną około 20 miliardów złotych.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.