Poniedziałek to ważny dzień dla wielu młodych Polaków. Dziś dyrektorowie szkół ponadpodstawowych ogłoszą ostateczne wyniki rekrutacji do swoich placówek. Gdzie szukać wyników naboru oraz jakie są dalsze procedury dla osób, które nie znajdą swoich nazwisk na listach? Kiedy zostaną ogłoszone wolne miejsca w pozostałych szkołach?

Mają czas do 14:00

2 sierpnia o godz. 14:00 upływa termin, który zobowiązuje dyrektorów szkół ponadpodstawowych do ogłoszenia wyników naboru uczniów na rok szkolny 2021/22.  Każdy z kandydatów musiał po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej złożyć wniosek o przyjęcie do trzech wybranych placówek, począwszy od najbardziej pożądanej, wskazując również dwie szkoły alternatywne, które są zgodne z jego preferencjami. 22 lipca ogłoszone zostały wstępne wyniki procesu, dziś jednak mija termin ostatecznego podania ich do wiadomości rekrutowanych. Informacji na ten temat każdy uczeń powinien szukać w budynku lub na stronie internetowej swojej szkoły.

Co powinni zrobić uczniowie, którzy nie znajdą na listach swojego nazwiska?

3 sierpnia kuratorzy ogłoszą, ile wolnych miejsc zostało w poszczególnych placówkach na wybranych kierunkach. Uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół lub nie dopełnili formalności po przyjęciu, będą mieli niewiele czasu na złożenie dokumentacji w rekrutacji uzupełniającej. Czas na to wyznaczony jest do 5 sierpnia do godz. 15:00. Następnie pomiędzy 17 a 20 sierpnia konieczne będzie potwierdzenie woli przyjęcia do placówki, poprzez złożenie oryginału świadectwa.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

Pod uwagę brane są nie tylko oceny kandydata, ale również jego szczególne osiągnięcia. Istnieje jednak odpowiedzialność za to, aby każdy uczeń ostatecznie znalazł miejsce w placówce publicznej, nawet jeśli jest poza listą jego wyborów. Za zapewnienie możliwości dalszej edukacji odpowiada rada danego powiatu, którego kandydatura dotyczy. Harmonogram nie dotyczy szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

News4Media, fot.: iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.