Powstanie 12 automatycznych telemetrycznych stacji hydrologicznych zlokalizowanych na rzekach, potokach oraz zbiornikach wodnych powiatu lubańskiego: na Kwisie, Olszówce, Siekierce, Potoku Miłoszowskim, Bruśniku zalewie Złotnickim i Leśniańskim.

– Dostęp do odczytów stanów wód będzie miał każdy zainteresowany, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – podkreśla starosta lubański Walery Czarnecki.

Czekają na system od lat

Na ten system z niecierpliwością czekają mieszkańcy. Powiat lubański był w ostatnich latach szczególnie dotknięty powodziami, które pustoszyły gospodarstwa rok po roku. Straty łącznie oszacowano na ponad 100 mln zł. W 2016 r. ponad trzymetrowa fala powodziowa zniszczyła 300 gospodarstw domowych. Najbardziej wówczas ucierpiała Olszyna.

Każdy będzie mógł obserwować poziom wody

System ma być gotowy za dwa lata. Dzięki pomiarom ze stacji wiadomo będzie, ile wody płynie w rzekach i gdzie trzeba przygotowywać się na wielką falę. Dane trafią do głównego serwera w centrum zarządzania kryzysowego. W przypadku nagłego podwyższenia się stanu wody, do mieszkańców trafi natychmiast ostrzegająca informacja.

System umożliwi także każdemu obserwowanie poziomu wody na Kwisie i dopływach na własnym komputerze lub smartfonie.

Nowy system ostrzegania o powodziach swoim zasięgiem obejmie trzy przygraniczne powiaty oraz dwa zbiorniki retencyjne: złotnicki i leśniański.

Wspólny projekt powiatu lubańskiego i Lobau

Pieniądze na budowę stacji oraz innych działań zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w powiecie pochodzą ze wspólnego projektu realizowanego przez powiat lubański i niemieckie miasto Löbau. Ich projekt „Kom(m)ando – Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu”  został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości miliona euro z unijnych funduszy.

Będzie to kontynuacja wspólnego projektu, który realizowany był od 2017 roku przez powiat Lubański oraz Löbau. W jego ramach doposażone zostały jednostki straży pożarnej w powiecie czy prowadzone były wspólne ćwiczenia służb. – Głównym celem było rozwijanie współpracy transgranicznej w przeciwdziałaniu występowania katastrof i klęsk żywiołowych. Pomysł na kontynuacje tych działań znalazł pozytywny finał – wyjaśnia Walery Czarnecki.

Nowy sprzęt dla strażaków

Dzięki realizacji nowego projektu jednostki straży pożarnych znów zostaną doposażone. Zakupione zostaną m. in. dwie motopompy, zestawy do cyfrowej łączności, alarmowania i współdziałania pomiędzy podmiotami ratowniczymi, wyposażenie i uzbrojenie ochronne dla strażaków oraz lekki samochód z podwójną kabiną z napędem 4×4, który wyposażony zostanie w zbiornik wody.

Ćwiczenia i obozy dla strażaków

W ramach zaplanowanych działań, odbędą się wspólne ćwiczenia i szkolenia członków młodzieżowych straży pożarnych. Dla najmłodszych strażaków zorganizowany zostanie również obóz. W ramach zadań projektowych zaplanowano również wyposażenie świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu w krzesła, stoły, sprzęt multimedialny (laptop, projektor, ekran) oraz tor przeszkód, który posłuży do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla młodzieżówki OSP.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.