Eucharystia
Biskup legnicki przedłużył do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej dla wszystkich wiernych diecezji legnickiej.
W mszach uczestniczyć może tylko pięć osób (poza sprawującymi posługę). W zarządzeniu biskup precyzuje, jak księża mają postępować, aby przestrzegać tej zasady:
„polecam, aby Msze święte były sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także – nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez księdza proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Stosowną informację na ten temat należy wywiesić na drzwiach kościołów oraz przekazać wiernym drogą internetową. Wierni, którzy mają uczestniczyć w liturgii, winni wchodzić do kościoła przez drzwi zakrystii lub innym bocznym wejściem. Na czas Eucharystii kościoły powinny być zamknięte, zaś w ciągu dnia, poza celebracjami, pozostawać otwarte.
Ta zasada obowiązuje także podczas pogrzebów, msza celebrowana ma być bez trumny w kościele, a obrzędy ostatniego pożegnania mogą się odbywać tylko przy grobie, z udziałem nie więcej niż pięciu członków rodziny.
Biskup zachęca wiernych do korzystania z komunii duchowej, a kapłanów do sprawowania posługi sakramentalnej u chorych (jeśli nie ma przeciwwskazań).

Wielki Tydzień
Nie będzie procesji w Niedziele Palmową, choć zarządzenie dopuszcza święcenie palm (bez wody). Msza Święta Krzyżma będzie celebrowana w późniejszym terminie.
W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie będzie obmywania nóg, ani przeniesienia Eucharystii do ołtarza adoracji.
W Wielki Piątek nie będzie celebracji dróg krzyżowych poza kościołami. Biskup zaleca jednak, aby utrzymać zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek i Wielki Piątek.
W Wielką Sobotę nie będzie święcenia potraw. Ma je zastąpić błogosławieństwo wypowiedziane przed śniadaniem wielkanocnym przez dorosłego uczestnika.
W czasie Wigilii Paschalnej pominięte ma zostać rozpalanie ognisk, procesja początkowa, błogosławienie wodą, a także procesja rezurekcyjna.

Spowiedź
Duchowni z diecezji mają być dyspozycyjni wobec wiernych, którzy chcą przystąpić do spowiedzi. Pomóc mają w tym udostępnione numery telefonów i adresy mailowe pozwalające umówić się na indywidualną spowiedź. Spowiedź ma się odbywać w osobnym pomieszczeniu, z zachowaniem odległości, a jeśli to niemożliwe, to w dezynfekowanym, otwartym konfesjonale.
Biskup podkreśla, że spowiedź przez telefon lub w innej podobnej formie jest niemożliwa.
„Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi na odległość i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”.
Przypomina też jednak o możliwości wzbudzenia w sobie żalu doskonałego.

Pierwsza komunia, bierzmowanie, chrzest
Dopóki zawieszone będą zajęcia szkolne, odwołane będą wszystkie spotkania komunijne. Jeśli stan epidemii nie zostanie odwołany po Wielkanocy, to odwołane zostaną też pierwsze komunie.
Jeśli jednak stan epidemii zostanie odwołany, to proboszczowie powinni ustalić termin razem z rodzicami. Gdyby miałby to być termin majowy księża zobowiązani są do zachowania najwyższej ostrożności, w małych grupach, niekoniecznie w niedzielę.
„Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby” – sugeruje biskup.
Sakrament bierzmowania zostaje zawieszony na czas zawieszenie zajęć szkolnych.
W zarządzeniu biskup nie reguluje udzielenia chrztów. Inni biskupi zalecają, aby zostały przełożone na czas po epidemii, a w sytuacjach nagłych (np. stan zdrowia dziecka) udzielać ich w uzgodnieniu z rodzicami.
W zarządzeniu biskup odnosi się do możliwych sytuacji, gdy kapłan nie będzie mógł udzielić ostatniego namaszczenia osobie w zagrożeniu życia. Przypomina, że „w takich okolicznościach Kościół udziela wiernemu, który jest odpowiednio dysponowany (tzn. jest skruszony w sercu i nie ma przywiązania do grzechu), odpustu zupełnego na zbliżającą się chwilę śmierci, pod warunkiem że za życia miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. W tym przypadku Kościół uzupełnia trzy pozostałe warunki wymagane do uzyskania odpustu zupełnego.”
Wskazuje też, że w służbie liturgicznej (np. ministranturze) brać mogą udział wyłącznie osoby pełnoletnie (tak długo, jak zawieszona jest działalność szkół).
I poleca, aby w aktualnej sytuacji prezbiterzy jeszcze ściślej zachowywali obowiązek stałej rezydencji w parafii i dyspozycyjności wobec wiernych, a wszelkiego rodzaju wyjazdy ograniczyli do tych koniecznych.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.