W urzędzie marszałkowskim rozstrzygnięto konkursie na unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Do samorządów trafią ogromne pieniądze – do 29 dolnośląskich gmin trafi ponad 92 miliony złotych. Wśród nich dziewięć gmin z naszego regionu, które pozyskają prawie 30 mln zł.

– Wszystkie inwestycje w gospodarkę wodną to inwestycje w jakość naszego codziennego życia, dlatego cieszę się, że do dolnośląskich gmin trafi tak potężne wsparcie finansowe. Dodatkowo umiejętne i rozważne gospodarowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych. Dlatego będą to inwestycje ważne podwójnie – poprawią komfort życia mieszkańców i pomogą środowisku naturalnemu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

– Bardzo się cieszę, że samorządy skorzystają z tych pieniędzy i rozwiną swoją infrastrukturę wodno-ściekową. Dlaczego to takie ważne? W wielu miejscach w naszym regionie są jeszcze obszary, gdzie brakuje kanalizacji lub oczyszczalni ścieków. Dlatego jestem przekonany, że wspólnymi siłami krok po kroku będziemy w stanie redukować braki infrastrukturalne – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko.

Wsparcie obejmuje do 100 proc, kosztów inwestycji, a limit dofinansowania dla poszczególnych gmin wynosi maksymalnie 5 milionów złotych.

W ramach kosztów finansować można między innymi budowy i przebudowy:

  • sieci wodociągowych,
  • sieci kanalizacyjnych,
  • oczyszczalni ścieków
  • przydomowych oczyszczalni ścieków,stacji uzdatniania wody,
  • podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie.

Gminy z regionu jeleniogórskiego z dofinansowaniem inwestycji wodno-kanalizacyjnych:

Lubomierz: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich oraz budowa z przebudową odcinka wodociągu w Olesznej Podgórskiej -4,112 mln zł

Leśna: budowa wodociągu i kanalizacji w Miłoszowie oraz budowa zbiornika retencyjnego w Leśnej – 2,104 mln zł

Jeżów Sudecki: V etap budowy wodociągów w Jeżowie – 5 mln zł;

Wleń: budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Strzyżowcu – 3,481 mln zł;

Węgliniec: rozbudowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w Ruszowie oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Węglińcu -3,030 mln zł;

Świerzawa: budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w Sokołowcu – 4,909 mln zł;

Lubań (gmina): uporządkowanie sieci wodociągowej na terenie gminy, budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim i kanalizacji w Pisarzowicach – 3,668 mln zł;

Wojcieszów: montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody – 0,227 mln zł;

Bolków: przebudowa ujęcia wody z przebudową sieci przesyłowej – 3,926 mln zł.

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.