Akcję „BezKresni” zainicjowało w 2018 r. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Inicjatywa ta inspirowana jest wieloma społecznymi zrywami serc Polaków, niosącymi ze sobą piękne idee, a przy tym bierze sobie za cel kultywowanie pamięci o wielowiekowej tradycji Kresów dawnej Rzeczpospolitej oraz rekordową zbiórkę krwi, tak potrzebnej każdego dnia, a szczególnie w okresie wakacji oraz trwającego stanu epidemii – informuje pomysłodawca i koordynator Akcji – Mariusz Gierus

Współorganizatorami wydarzenia, nad którym patronat honorowy objął Prezydent Miasta Jeleniej Góry są: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.

W trakcie akcji zaplanowano także prezentację „Plakatu Ratunkowego 2020/2021”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego.  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.