Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 w Jeleniej Górze odbyła się w tym roku w Szkole Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego, w świeżo oddanej do użytku hali sportowej. Na rozpoczęciu pojawiło się wiele lokalnych osobistości, a Prezydent Miasta Jelenia Góra wygłosił uroczyste przemówienie.

Kasztany niebawem spadną z drzew, a grupy odświętnie ubranej młodzieży przemierzają ulice z mniej lub bardziej entuzjastycznymi minami, to oznacza tylko jedno – koniec wakacji. O 12:00 na ulicy Paderewskiego, przy „Ósemce”, zaroiło się od uczniów i nauczycieli jeleniogórskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie zabrakło też wielu gości specjalnych w tym: senatora Krzysztofa Mroza, posła Roberta Obaza, Prezydenta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka, Z-cy Prezydenta Janusza Łyczko, Przewodniczącego Rady Miejskiej Jeleniej Góry Wojciecha Chadżego, Radnych Jeleniej Góry, Dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze Jolanty Studniarek, pedagoga i samorządowca Anny Białkowskiej, przedstawicieli służb mundurowych, księdza dr. Erwina Jaworskiego (proboszcza Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego), ks. Bogdana Żygały (proboszcza kościoła Erazma i Pankracego), a także władz jeleniogórskich Filii Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Wrocławskiej oraz reprezentacji Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w osobie Rektor Wioletty Palczewskiej, Prorektor Beaty Telążki oraz Dziekan WNHiS Magdaleny Baczyńskiej.

Jakie nastroje panowały dziś wśród jeleniogórskiej młodzieży? – Jako tato, jako nauczyciel i onegdaj dyrektor szkoły, a dzisiaj Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta w Jeleniej Górze – mówi Piotr Iwaniec. – Stwierdzam, że wśród młodzieży, co nie jest chyba niczym dziwnym, dominuje raczej nastrój smutku spowodowany zakończeniem wakacji i powrotu do szkoły, a co za tym idzie konieczności brania udziału w procesie dydaktyczno-wychowawczym, który niejednokrotnie łatwy wcale nie jest, biorąc pod uwagę, jakie są wymagania nakładane na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ten materiał jest bardzo obszerny i wymaga od nich wielogodzinnego uczestnictwa w życiu szkolnym. Innymi słowy kończy się beztroski okres laby dwumiesięcznej i zaczyna okres ciężkiej pracy – przekonywał Piotr Iwaniec.

Dyrektor Departamentu Edukacji wspomniał też o kontrowersjach, jakie wywołują zmiany w podstawie programowej, w tym wprowadzenie przedmiotu Historia i Teraźniejszość, które ma zastąpić Wiedzę o społeczeństwie.

A z jakimi wyzwaniami przyjdzie się w tym roku mierzyć lokalnej oświacie? Piotr Iwaniec odpowiada: „…jest to rok szczególny, dlatego, że tak naprawdę mamy do czynienia z olbrzymim napływem młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich. Jest to aż 12 tys. uczniów, którzy wracają po wakacjach do placówek, w tym aż 600 osób pochodzenia ukraińskiego”.

Wróćmy jednak do samej inauguracji. Po uroczystym rozpoczęciu, wprowadzeniu pocztów sztandarowych jeleniogórskich szkół i odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówienie wygłosiła Maria Silbert-Salabura, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8. Wspomniała w nim o licznych unowocześnieniach w salach szkolnych, ważnej roli tej integracyjnej placówki, corocznych paraolimpiadach oraz o projektach współorganizowanych z Karkonoską Akademią Nauk Stosowanych (w tym Uniwersytetu Dziecięcego, Akademii Trzecioklasisty i praktyk studenckich), projektach unijnych, w tym projekcie Erasmus+, które wspomagają rozwój uczniów i kadry nauczycielskiej.

Później za mównicą stanął Prezydent Miasta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, który opowiedział o planach zbudowania nowej sali sportowej, które udało się obecnie urzeczywistnić, dzięki środkom z budżetu Miasta oraz dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na koniec złożył serdeczne życzenia uczniom, by w przyszłości mogli właściwie wykorzystywać zdobytą w szkołach wiedzę, nauczycielom, aby mogli cieszyć się godziwymi wynagrodzeniami, a także rodzicom, żeby z uśmiechem wracali z wywiadówek i cieszyli się z postępów dzieci oraz poziomu jeleniogórskiej oświaty.

Tego dnia wielu nauczycieli zdobyło też tytuł nauczyciela mianowanego, składając uroczyste przyrzeczenie i odbierając gratulacje od Prezydenta Miasta.

Kolejnym punktem programu było honorowe przekazanie patronatu nad halą polskiej paraolimpijce z Kamiennej Góry Lucynie Kornobys (zdobywczyni srebra w pchnięciu kulą na igrzyskach paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016 i w Tokio 2020).

Goście mogli obejrzeć różnorodny program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 8, zaangażowanych w różne koła zainteresowań oferowane przez placówkę. Na hali wystąpił barwny zespół taneczny, Basketball Show oraz Integracyjny Zespół Instrumentalny „Kanto”.

– Jak przechodziło się z jednej do drugiej szkoły, idąc do liceum, to człowiek był pod wrażeniem, kogo ja będę miał w klasie. A później gdy szedłem na studia, to też wiadomą rzeczą było, kto będzie na roku i jak ten czas będzie wyglądał – wspominał Jerzy Łużniak. Podobnego zaciekawienia życzymy też wszystkim uczniom rozpoczynającym dzisiaj rok szkolny.

Tekst i zdjęcia: mm

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.