Cieszymy się, że wreszcie uda się nam niemal całkowicie zlikwidować odór, który powstaje przy oczyszczaniu ścieków – mówi Katarzyna Wierska – Kuberka, prezes „Wodnika”. – Znaczące ograniczenie tej uciążliwości zapewni hermetyzacja osadników oraz budowa biofiltrów, które będą oczyszczać w nich powietrze – wyjaśnia.

Koniec smrodu

Na tę inwestycję mieszkańcy Jeleniej Góry czekali długo. Nieraz zakrywali nos ( czasy przed pandemią, gdy chodziło się bez maseczek), robiąc zakupy w Tesco lub spacerując nad rzeką Bóbr. Bywały dni, że uciążliwy fetor nie pozwalał na otwarcie okien w domach przy ul. Lwóweckiej.

Gdy zakończy się modernizacja oczyszczalni ścieków, smrodu ma nie być. Tak obiecują szefowa spółki „Wodnik” oraz wykonawca firma Instal Kraków.

Dwa lata prac

„Wodnik” rozstrzygnął właśnie przetarg na przeprowadzenie kolejnego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków. Zakończy się ona pod koniec 2022r. i będzie kosztowała prawie 39 mln zł. Niemal 35 mln zł stanowić będzie pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obiekt przy ul. Lwóweckiej zyska wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, z których najważniejszym jest zwiększenie liczby osadników z 1 do 4, a zatem poprawa retencji ścieków, jak również modernizacja biokompostowni i zwiększenie bezpieczeństwa odbioru i przetwarzania ścieków.

Nowoczesne biofiltry

Obiekt zostanie dodatkowo doposażony, miedzy innymi w podwójną kratę wstępną, co zabezpieczy ciągłość odbioru ścieków w przypadku zatkania jednej z krat, co się często dzisiaj zdarza.

Średniodobowa przepustowość jeleniogórskiej oczyszczalni to 25 000 m3 ścieków na dobę. Ponieważ w mieście jest częściowo kanalizacja ogólnospławna, oczyszczalnia może w okresach deszczowych przyjąć dwukrotnie więcej ścieków.

Biofiltry oczyszczą powietrze z 9 obiektów technologicznych w tym z obiektów ciągu oczyszczania mechanicznego (kraty wstępne i wtórne, piaskowniki, osadnik wstępny) i ciągu osadowego (zbiorniki osadu, stacja odwadniania osadu i kompostownia). Łącznie zostanie wybudowanych 7 biofiltrów o zaawansowanej, dwustopniowej technologii oczyszczania.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.