W powiecie lubańskim powstaje innowacyjna sieć wodowskazów. To ostatnie zadanie z projektu „Kom(m)ando „Zur Hilfe!/Na pomoc!” realizowanego w ramach finansowania Interreg Polska-Saksonia na lata 2014-2020. Budowany za 1,5 mln system ostrzegawczy ma powiadamiać mieszkańców o zagrożeniu z odpowiednim wyprzedzeniem.

Program dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza, a w szczególności powiatu lubańskiego po polskiej i miasta Löbau po niemieckiej stronie granicy. Jego istotnym elementem jest system ostrzegania „Kwisa”, czyli sieć obserwacji hydrologicznej na najbardziej niebezpiecznych ciekach wodnych na obszarze powiatu lubańskiego. Założenia systemu wczesnego ostrzegania zostały zaakceptowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki jego realizacji monitorowane będą cieki wodne na terenie powiatu i w przypadku podniesienia stanu wód, system będzie mógł natychmiast powiadamiać służby kryzysowe oraz mieszkańców o zaistniałym zagrożeniu.

System ostrzegania przez niebezpiecznie wzbierająca wodą projektowano ponad rok. W listopadzie ubiegłego roku w dorzeczu Kwisy rozpoczął się montaż elektronicznych wskaźników.

System ma kontrolować zrzucanie nadmiaru wody ze zbiorników retencyjnych. A to z kolei ma zmniejszyć ewentualną falę powodziową w dorzeczu Kwisy. Co najważniejsze – system pozwoli obserwować wzbierające wody w potokach Gór Izerskich. To daje szanse mieszkańcom i służbom na szybką reakcję.

– 12 automatycznych telemetrycznych stacji hydrologicznych zlokalizowano na rzekach, potokach oraz zbiornikach wodnych powiatu lubańskiego. Na Kwisie, Olszówce, Siekierce, Potoku Miłoszowskim, Bruśniku zalewie Złotnickim i Leśniańskim – wyliczał Walery Czarnecki, starosta lubański. – Zaprojektowany system wyposażony będzie w aplikację do zarządzania programem pomiarowym, bazą danych, ich dystrybucją oraz weryfikacją informacji. Serwer Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA” zlokalizowany będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu. Wizualizacja danych pomiarowych odbywać się będzie poprzez stronę internetową Starostwa Powiatowego w Lubaniu – dodaje.

Dostęp do odczytów stanów wód będzie posiadała praktycznie każda zainteresowana osoba. Bez wątpienia wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu a uruchomienie sytemu planowane jest na początku marca przyszłego roku.

Poza budową systemu ostrzegania „Kwisa” w ramach projektu zrealizowano wspólne ćwiczenia polskiej i niemieckiej straży pożarnej, służb medycznych i technicznych; kursy językowe dla pracowników instytucji funkcjonujących po obu stronach granicy; opracowanie i wydanie polsko-niemieckiego przewodnika z wytycznymi nt. prowadzenia akcji w Saksonii dla strażaków z powiatu lubańskiego oraz wytycznymi obejmującymi zasady prowadzenia akcji w Polsce dla strażaków w Saksonii.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.