Z samorządowcami powiatu karkonoskiego i z gmin na terenie tego powiatu o kwestiach związanych z pomocą rządową kierowaną za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego do samorządów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy rozmawiał wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie starostwa karkonoskiego w Jeleniej Górze, uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu karkonoskiego, starosta oraz wicestarosta karkonoski oraz przedstawiciele miasta Jelenia Góra.

Wojewoda przedstawił garść danych statystycznych oraz podał sumy jakie rząd, za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego, przekazał na refundację kosztów jednostek samorządu terytorialnego związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, którzy schronienie przed wojną znaleźli w Kotlinie Jeleniogórskiej. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Jarosława Obremskiego gminy naszego regionu otrzymały refundację kosztów pomocy w wysokości ok. 8 mln zł, z czego największa suma (blisko 3,5 mln zł) trafiła do miasta Jelenia Góra. Wojewoda deklarował także dalsze wsparcie dla tych samorządów, które aktywnie zaangażowały się w pomoc dla uchodźców.

Samorządowcy zgodnie podkreślali dobrą współpracę ze służbami Wojewody i dziękowali za szybką reakcję na różnego rodzaju problemy i sprawne podejmowanie odpowiednich decyzji. W rozmowie z wojewodą samorządowcy podnosili różnego rodzaju wyzwania rodzące się w trakcie przyjmowania i udzielania pomocy uchodźcom. Na jedną z kwestii zwrócił uwagę wicestarosta karkonoski Jarosław Kotliński:

– Należy pilnie rozwiązać temat pieczy zastępczej dla dzieci z Ukrainy, ponieważ coraz częściej zdarzają się przypadki, które wymagają interwencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – ocenił.

W większości wypowiedzi samorządowców przewijał się temat dużej mobilności ukraińskich uchodźców i częstych zmian miejsc pobytu, wskutek czego trudno jest kontrolować faktyczną ich liczbę, szczególnie tych przebywających w domach prywatnych. Jak wynikało z wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych gmin potrzeby uchodźców są realizowane także dzięki wsparciu mieszkańców, którzy nadal przekazują potrzebne przedmioty takie jak ubrania czy środki higieny na potrzeby gości z Ukrainy w ramach prowadzonych przez samorządy zbiórek.

– Spotkania takie jak dzisiejsze są ważne nie tylko dla samorządowców, ale także dla służb Pana wojewody. Jest to oddolny głos, który pozwala uświadomić jakie są realne potrzeby gmin i powiatów związane z uchodźcami. Sugestie wojewodów „z terenu” znajdują potem odzwierciedlenie w projektach przedstawianych przez rząd. Dziękuję, że pan wojewoda znalazł czas aby wsłuchać się w przedstawiane przez samorządy wyzwania związane z udzielaniem pomocy uchodźcom – powiedział obecny na spotkaniu senator Krzysztof Mróz.

Fot. DUW

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.