KIM JESTESMY?
Spółka PRI-BAZALT Rekultywacja z siedzibą w Rębiszowie to doświadczony dostawca usług związanych z rekultywacją terenów zdegradowanych działalnością człowieka oraz szeroką ofertą dostępnych w sprzedaży kruszyw. Naszym celem jest zapewnienie naszym partnerom biznesowym kompletnej usługi, która łączy środowisko, ludzi i przemysł.
 

CO ROBIMY?

Jedną z głównych działalności prowadzonych przez nasza firmę jest rekultywacja, czyli proces, który pozwala przywrócić wartości przyrodnicze i użytkowe terenom wcześniej zdegradowanym m.in. działalnością wydobywczą. Wywiązujemy się z prawnie nałożonego na firmę obowiązku rekultywacyjnego, poprzez poprawę właściwości fizycznych i chemicznych byłego wyrobiska pokopalnianego, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb czy umocnienie skarp.

Materiałem wykorzystywanym w rekultywacji są oczyszczone, obojętne i niepalne materiały pochodzące głównie z placów budowy. Materiały te, odpowiednio wykorzystane stają się materiałem pozwalającym na przywrócenie dawnego stanu przyrodniczego na terenie byłego wyrobiska w Rębiszowie. Surowce wykorzystywane w procesie odzysku odpadów R5 są następnie przykrywane warstwą biologiczną (glebą i roślinami), która pozwala nam stworzyć na tym terenie piękną izerską łąkę w sposób 100% bezpieczny dla środowiska, co kontrolują regularnie lokalne oraz państwowe instytucje.

 

Przyjmujemy takie odpady jak:

  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01)
  • gruz ceglany (17 01 02)
  • gleba i ziemia w tym kamienie (17 05 04) inne niż wymienione w 17 05 03
  • wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana po przeróbce termicznej (10 12 08)
  • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 07) inne niż wymienione w 17 01 06

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.pribazalt.pl.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.