Gdy nie zostanie po mnie nic

Oprócz pożółkłych fotografii

Przywita mnie błękitny świt

W miejscu co nie ma go na mapie…”

Osoba wyjątkowa i znana w bolesławieckim środowisku. Wybitny regionalista, krajoznawca i propagator turystyki. Pionier badań nad zjawiskami przyrody i zabytkami ziemi bolesławieckiej, autor artykułów o regionie publikowanych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej.

W wieku dwunastu lat Leon Piątkowski został członkiem szkolnego klubu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Krakowie. W tym samym 1934 roku wstąpił do 22. Drużyny Harcerskiej. Podczas drugiej wojny światowej działał w konspiracji, najpierw w Szarych Szeregach pod pseudonimem „Puchacz”. Potem z harcerską drużyną został wcielony do plutonu „Janka” VIII Kompanii Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet” w stolicy Małopolski. Pod koniec wojny Leona Piątkowskiego wcielono do 40 Pułku Piechoty II Armii Wojska Polskiego stacjonującego w Bolesławcu. Choć ze względu na przeszłość konspiracyjną w 1950 roku został zdemobilizowany, pozostał w Bolesławcu. Pracował w Zakładach Chemicznych „Wizów” i w Zakładach Górniczych „Konrad” w Iwinach w Kancelarii Radcy Prawnego.

– Wielkim pasjom – turystyce i krajoznawstwu, tata poświęcał cały wolny czas. Posiadał uprawnienia przodownika turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej, był instruktorem krajoznawstwa Polski. W 1952 roku tata założył koło krajoznawcze przy Z.Ch. „Wizów” i od tego czasu pełnił różne funkcje w strukturach PTTK. W latach 70-tych był współpracownikiem Dolnośląskiej Komisji Krajoznawczej. Jednocześnie pełnił funkcję Strażnika Ochrony Przyrody w LOP, współpracował z Polskim Towarzystwem Archeologicznym i z Regionalną Pracownią Krajoznawczą we Wrocławiu – wylicza syn Zenon Piątkowski i dodaje -Tata prowadził z młodzieżą zajęcia dydaktyczne z krajoznawstwa, turystyki i historii. Na trasach wycieczek i na szlakach turystycznych wskazywał na ciekawe obiekty krajoznawcze. Był współorganizatorem imprez turystycznych takich jak zloty, rajdy młodzieżowe, wycieczki piesze, rowerowe i spływy kajakowe organizowanych przez Oddział PTTK w Bolesławcu, Koło PTTK i ZMS ZG „Konrad”, referat sportu i turystyki przy ZHP oraz ZMW w Bolesławcu.

Leon Piątkowski zgromadził bogate zbiory własnej działalności krajoznawczo – turystycznej. Opracował je w 24 tomach ze zdjęciami, szkicami i opisami. Wykonał ponad 3000 zdjęć, kilkaset rysunków i szkiców oraz dziesiątki matryc małej grafiki. Wykonał dokumentację Wałów Śląskich. Udokumentował i opisał sporo grodzisk, dokonał inwentaryzacji parków wiejskich i drzew pomnikowych, własnoręcznie oznaczając je wykonanymi przez siebie tabliczkami. Opracował katalog drzew pomnikowych z rysunkami i mapkami. Sporządził dokumentację głazów narzutowych przyniesionych przez lodowce w rejon Bolesławca oraz katalog krzyży pokutnych regionu.

Bolesławiecki regionalista opublikował wiele artykułów w „Przyrodzie Polskiej”, „Życiu Gospodarczym”, „Z otchłani wieków”, „Informatorze Krajoznawczym” i w innych czasopismach.

Za wykonywane mapki, opisy tras rajdowych, plakietki, projekty znaczków, prowadzenie wycieczek i imprez turystycznych Leon Piątkowski nie pobierał wynagrodzenia. Za całokształt pracy zawodowej i społecznej otrzymał odznaczenia państwowe i organizacyjne oraz medale, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, dwukrotnie złotą odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Zasłużony Działacz Turystyki, medal za wybitne zasługi w krzewieniu idei krajoznawstwa i odznakę „Zasłużony dla Ligi Ochrony Przyrody”. W stopniu harcmistrza współpracował z Komendą Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej Górze i z Hufcem im. Szarych Szeregów w Bolesławcu. Dla nich wykonał projekty graficzne dla drużyn, na obozy, akcje letnie i zimowe oraz inne imprezy harcerskie.

Leon Piątkowski zmarł w sierpniu 1983 roku. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Bolesławcu. Wyjątkowy nagrobek wykonał Jego przyjaciel i artysta Mieczysław Żołądź.

Bolesławiecki Oddział PTTK żółty szlak dookoła miasta nazwał imieniem Leona Piątkowskiego.

Henryk Stobiecki

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.