Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, niekorzystną i dynamicznie zmienną, a także ograniczenia i zakazy wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz opinię Głównego Inspektora Sanitarnego o zasadności przesunięcia daty wszystkich planowanych przedterminowych wyborów, wyborów uzupełniających, a także referendów lokalnych, przynajmniej na drugą połowę grudnia 2020 r., Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w przedterminowych wyborach burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nową datę wyborów wyznaczono na 20 grudnia 2020 r. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. Oznacza to, że kampania wyborcza zakończy się 18 grudnia. Termin ten zapewni bezpieczne przeprowadzenie głosowania, przede wszystkim dla wyborców oraz dla członków obwodowych komisji wyborczych, co w konsekwencji pozwoli na zwiększenie frekwencji wyborczej.

„Z powodu zmiany daty wyborów, zmianie ulegną również terminy wykonania czynności wyborczych, określonych w lp. od 12 do 14 załącznika do rozporządzenia, tak by były dostosowane do nowej daty wyborów” – czytamy dalej.

O fotel burmistrza stara się sześciu kandydatów: Artur Bohdanowicz, Wojciech Dobrołowicz, Grzegorz Kina, Ireneusz Kropidłowski, Artur Oliasz i Artur Sienkiewicz.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.