Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się jutro, w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze będą tego dnia otwarte od godziny 7 do godziny 21 (jeśli będzie kolejka, to będą mogli oddać głos po godz. 21).
Przy wejściu do lokali będą dostępne dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Wewnątrz obowiązkowo trzeba będzie zakryć usta i nos oraz utrzymywać 1,5 metrowy odstęp od innych osób.
Żeby otrzymać kartę do głosowania, trzeba pokazać komisji dokument potwierdzający tożsamość. Członkowie komisji mogą poprosić o odsłonięcie twarzy w celu weryfikacji.

 

Dla części jeleniogórzan istotna będzie informacja o zmianie siedziby trzech obwodowych komisji wyborczych
Dotyczy to następujących komisji:
– Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Jeleniej Górze, która zmieniła siedzibę z „Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na „Szkołę Podstawową Nr 11 – budynek przy ul. Karłowicza 33.
– Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Jeleniej Górze, która zmieniła siedzibę z „Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kiepury 44 na „Rewir II Dzielnicowych w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 30.
– Obwodowej Komisji Wyborczej nr 24 w Jeleniej Górze, która zmieniła siedzibę z „Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze na „I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 18.

 

Jak głosować? To proste: jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku wyłącznie jednego kandydata.
Wyborcy, którzy wybrali korespondencyjny sposób oddania głosu, powinni wypełnić wszystkie dane na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu, a także złożyć na nim własnoręczny podpis. Kartę do głosowania należy włożyć do koperty opisanej jako „koperta na kartę do głosowania”. Koperta ta musi zostać zaklejona. Niewypełnione oświadczenie, niezaklejona koperta spowoduje nieważność głosowania. Kto nie wysłał pocztą swojego pakietu, może w dniu głosowania przynieść kopertę zwrotną do lokalu wyborczego. Nie musi on stać w kolejce przed lokalem, gdyby taka była, może bezpośrednio wejść i po prostu pozostawić tę kopertę. Koperty zwrotnej nie wolno wrzucać do urny wyborczej, musi ona trafić do członków komisji, która ja otworzy i sprawdzi, czy jest w niej zaklejona koperta na kartę do głosowania. Jeśli jest, to będzie sprawdzała, czy oświadczenie jest wypełnione, czy jest podpisane. Następnie sprawdzi, czy wyborca znajduje się w spisie wyborców, czy już nie zagłosował osobiście, czy już nie oddał pakietu wcześniej.

Państwowa Komisja Wyborcza zapowiada, że ogłoszenie wyników I tury wyborów prezydenckich nastąpi we wtorek, a najdalej w środę.
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.