Wybory prezydenckie miały się odbyć – w trybie korespondencyjnym – 10 maja. Ich organizacja przebiegała wtedy nie tylko pod znakiem politycznego sporu o możliwość ich przeprowadzenia w warunkach epidemii, ale także cechowała się biernym, obywatelskim sprzeciwem. Udało się wtedy powołać tylko co siódmą obwodową komisję wyborczą (w 18 gminach żadnej), bo nie było chętnych, aby w nich zasiadać. Teraz, choć zachorowań wciąż przybywa, nie ma tego problemu. 15 czerwca Komisarze Wyborczy w Jeleniej Górze powołali wszystkie obwodowe komisje wyborcze w okręgach wyborczych Jelenia Góra I i II. To 441 komisji, w których zasiądzie prawie 2500 osób. W samej Jeleniej Górze w 47 komisjach wyborców obsługiwać będzie niemal 400 osób.
– Nie gminach nie było problemów z utworzeniem obwodowych komisji wyborczych. Zdecydowana większość ma nawet obsadę większą, niż wymagana minimalna. Skład komisji rekrutuje się głównie z osób zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów, ewentualnie – przy braku pełnej obsady z osób, które zgłosiły się indywidualnie. Były komisje, gdzie chętnych było na tyle dużo, że potrzebne było losowanie. Wprawdzie już po powołaniu obwodowych komisji wyborczych kilkadziesiąt osób zrezygnowało z zasiadania w nich, ale skład wszystkich udało się uzupełnić bądź nowymi osobami zgłoszonymi przez komitety, bądź z rezerwy – informuje Agata Rycyk, dyrektor jeleniogórskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Pani dyrektor informuje też, że z gmin nie napłynęły sygnały o trudnościach z organizacją lokali wyborczych. Jedyny problem wyniknął w kowarskim szpitalu Bukowiec, gdzie w objętym kwarantanną Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym był zamknięty obwód wyborczy. Władze gminy wystąpiły o wyłączenie go ze spisu obwodów wyborczych, a zdecyduje o tym komisarz wyborczy. Na szczęcie, nawet jeśli się tak stanie pensjonariusze i objęty kwarantanną personel mają możliwość wzięcia udziału w wyborach, bo w takich sytuacjach można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego aż do 23 czerwca.
Okazuje się, że zainteresowanie tym sposobem głosowania wśród ogółu obywateli (na głosowanie korespondencyjne mogli zdecydować się do 16 czerwca) nie jest zbyt duże. W Jeleniej Górze na taki sposób oddania swojego głosu zdecydowało się zaledwie 345 osób (w poprzednich wyborach, kiedy możliwość głosowania korespondencyjnego miały tylko osoby niepełnosprawne było to zwykle ok. 50 osób.).
Niezbyt duże zainteresowanie tą formą głosowanie było też w gminach powiatu jeleniogórskiego. W Karpaczu to tylko 16 osób, w Kowarach – 42, w Piechowicach – 23, w Szklarskiej Porębie 31, w Janowicach – 8, Podgórzynie – 36, Starej Kamienicy -20. Trochę więcej chętnych było tylko w Mysłakowicach i Jeżowie – w obu gminach po 63.
Do wyborów jeszcze 10 dni i kilka ważnych dat, które warto zapamiętać:
– do 19 czerwca można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania;
– do 23 czerwca można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, a także
zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
– do 25 czerwca można zgłaszać przez wyborców przebywających za granicą wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
– do 26 czerwca można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, a także
składać przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania.
26 czerwca, to także graniczna data pozwalająca na wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy lub dostarczenia osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą,
Do 26 czerwca doręczone zostaną pakiety wyborcze wyborcom, podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów;
28 czerwca głosowanie w godz. 7:00 21:00
Wyborcy głosujący korespondencyjnie, którzy wcześniej nie wysłali lub nie przekazali do urzędu gminy kopert zwrotnych z dokumentami wyborczymi mogą osobiście lub za pośrednictwem innych osób dostarczyć je do właściwych obwodowych komisji wyborczych.
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.