– Obecnie drążony jest od strony południowej dłuższy tunel TS-26. W nawie wschodniej wydrążono już blisko 270 metrów, a w nawie zachodniej 240 metrów. Od 9 marca br. trwa drążenie tunelu na portalu północnym. Prace realizowane są na obu nawach jednocześnie. Prowadzone są także roboty związane z odstrzałem materiału skalnego z terenu przewidzianego pod tunel TS-32. Oba tunele umożliwią dotychczasowe użytkowanie terenu, w tym również przemieszczanie się zwierząt po powierzchni terenu. Ponadto wykonawca prowadzi roboty drogowe w zakresie wykopów, odhumusowania oraz stabilizacji podłoża na drogach wewnętrznych i trasie głównej. W zakresie obiektów inżynierskich prowadzone są roboty związane z ich posadowieniem oraz prace przygotowawcze niezbędne do realizacji obiektów inżynierskich na tym odcinku – informuje GDDKiA.
Drążenie tunelu odbywa się za pomocą koparki z młotem hydraulicznym lub frezem a także przy pomocy ładunków wybuchowych. Kolejność prac przy robotach strzałowych to w uproszczeniu: wiercenie otworów w przodku, rozmieszczenie odpowiednio dobranych ładunków wybuchowych w otworach, detonacja ładunków, usunięcie odspojonego materiału z przodka. Na każdym z czterech przodków pracuje 7-8 maszyn – wiertnica, torkretnica, koparka, dwa podnośniki koszowe, ładowarka teleskopowa, dwa wozidła. Przewiduje się, że z tuneli zebrane zostanie ok. 580 000 m3 urobku. Przebicie przodków nastąpi po ok. 1000 m. Przy budowie obu tuneli pracuje 72 górników, 10 mechaników, 10 elektryków, pracujących na trzy zmiany.
Budowa S# na odcinku z Bolkowa do Kamiennej Góry to nie tylko drążenie tuneli. Na innych odcinkach prowadzone są drogowe roboty ziemne przy wykorzystaniu kilkudziesięciu jednostek sprzętowych, a w najbliższych tygodniach realizowane będą kolejne prace związane z użyciem materiałów wybuchowych. Na budowie kompletowane są części awanbek’ów, czyli tzw. dziobów montażowych, które będą wykorzystywane podczas budowy mostów. Wykonawca planuje użycie dziesięciu zestawów awanbek’ów. Trwa betonowanie belek ślizgowych stacji roboczych, przyczółków, podpór obiektów inżynieryjnych. W II kwartale 2021r. planowana jest budowa ustrojów nośnych metodą nasuwania podłużnego jednocześnie na pięciu kilkusetmetrowych obiektach. Planowana jest również kontynuacja prac w zakresie przebudowy koryta rzeki Bóbr.
***
Droga ekspresowa S3 od Bolkowa do granicy państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową, wyposażoną w dwa pasy ruchu i pas awaryjny o długości ponad 31 kilometrów. Trasa podzielona jest na dwa mniejsze odcinki realizacyjne, zadanie III od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra oraz zadanie IV od węzła Kamienna Góra do Lubawki (granica państwa). W ramach inwestycji wybudowane będą m.in. dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz dwunawowy tunel drogowy TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków, a także trzy węzły drogowe, dwa punkty Kontroli Granicznej i dwa MOP-y Jaczków.
Wartość inwestycji to prawie 2,5 mld zł. Ma być zrealizowana do połowy 2023 r.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.