Zakończyły się remonty dwóch kładek pieszych w obrębie Kowar Górnych. Pierwsza z nich (nad potokiem Piszczak, pomiędzy ulicami Wiejską i Świętej Anny) została nazwana „Mostkiem Ceramika”. Nazwa ta nawiązuje do dawnej, nieistniejącej już Fabryki Porcelany Technicznej, której zabudowania stały niedaleko tej przeprawy. Drugą kładkę (na wysokości ulicy Wiejskiej) poświęcono dawnej Fabryce Filców Technicznych, a zatem nazwano ją „Mostkiem Filcarza”. Po remoncie kładki stały się ciekawymi elementami zielonego i niebieskiego szlaku pieszego nawiązującymi do industrialnej przeszłości tej części Kowar. Łączny koszt remontu kładek to 78.500,00 zł.

Fot. FC Kowary

1 Komentarz

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.