W wystawie biorą udział polscy, słowaccy i czescy artyści. Wernisaż odbędzie się 21 grudnia o godz. 16.00 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach e-Glass Festival.

Transgresje. Nowoczesność i Tradycja Szkła Artystycznego Grupy Wyszehradzkiej, to wystawa kończąca dolnośląskie warsztaty i sympozjum, unikatowe przedsięwzięcie w skali kraju i transeuropejskich kontaktów z zakresu sztuki szkła na płaszczyźnie edukacyjnej, twórczej i wymiany nowych technologii artystycznych oraz kultywowania regionalnego dziedzictwa kulturalnego. Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach e-Glass Festival.

Przewodnim tematem tegorocznych działań były poszukiwania zbieżności i rozbieżności między tradycyjnym rozumieniem i realizacją sztuki a nowoczesnymi działaniami z zakresu szkła artystycznego i użytkowego.

W tym roku program zrealizowany został przy udziale artystów reprezentujących 3 kraje Grupy Wyszehradzkiej: Polskę, Czechy i Słowację.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników Festiwalu, wydarzenia będą odbywać się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi organizacji wydarzeń kulturalnych w czasie epidemii COVID-19.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.