Trwający od lat problem odoru z jeleniogórskiej oczyszczalni – według zapewnień spółki – został rozwiązany. Zakończona modernizacja obiektu nie tylko wyeliminowała przykre zapachy, ale także znacząco poprawiła jakość oczyszczania ścieków, które finalnie trafiają do Bobru.

Na tę inwestycję mieszkańcy Jeleniej Góry czekali lata. Nieraz zakrywali nos, robiąc zakupy w galerii lub spacerując nad Bobrem. Bywały dni, że uciążliwy fetor nie pozwalał na otwarcie okien w domach przy ul. Lwóweckiej. Właśnie został sfinalizowany – z rocznym opóźnieniem, na co miała wpływ m.in. epidemia – trzeci, ostatni etap inwestycji.

Obiekt przy ul. Lwóweckiej zyskał wiele nowoczesnych rozwiązań technicznych, z których najważniejszym jest zwiększenie liczby osadników z 1 do 4, a zatem poprawa retencji ścieków, oraz modernizacja biokompostowni i zwiększenie bezpieczeństwa odbioru i przetwarzania ścieków. Oczyszczalnia została dodatkowo doposażona, miedzy innymi w podwójną kratę wstępną, co zabezpiecza ciągłość odbioru ścieków w przypadku zatkania jednej z krat, co się często zdarzał.

Biofiltry oczyszczą powietrze z 9 obiektów technologicznych w tym z obiektów ciągu oczyszczania mechanicznego (kraty wstępne i wtórne, piaskowniki, osadnik wstępny) i ciągu osadowego (zbiorniki osadu, stacja odwadniania osadu i kompostownia). Łącznie zostało wybudowanych 7 biofiltrów o zaawansowanej, dwustopniowej technologii oczyszczania.

Średniodobowa przepustowość jeleniogórskiej oczyszczalni to 25 000 m. sześc. ścieków na dobę. Ponieważ w mieście jest częściowo kanalizacja ogólnospławna, oczyszczalnia może w okresach deszczowych przyjąć dwukrotnie więcej ścieków.

Inwestycje realizowała firma Instal Kraków. Koszt modernizacji wyniósł prawie 40 mln zł, z czego niemal 35 mln zł stanowiła pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W „Wodniku” myślą już o kolejnych rozwiązaniach, przede wszystkim o wykorzystaniu biogazów do produkcji energii elektrycznej i zastosowaniu pomp ciepła, bazujących na energii cieplnej ścieków.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.