6 milionów złotych na prace ochronne, remontowe lub konserwatorskie zabytków na Dolnym Śląsku przeznaczył samorząd województwa. Środki trafią do 102 obiektów, które otrzymają od 20 do 220 tys. zł. W naszym regionie wsparcie zdobyło 31 zabytków, które otrzymają łącznie 1,27 mln zł . Zarówno ilościowo, jak i kwotowo to bardzo podobnie do poprzednich lat.

Przy wyborze uwzględniono stopień przygotowania zabytku do przeprowadzenia zakładanych prac, rzetelność kosztorysu inwestycji, a także efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej. Nie bez znaczenia były również możliwość udostępnienia zabytku dla społeczności lokalnej, jak i wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. W latach 2016-2021, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 1000 projektów na sumę blisko 30 milionów złotych.

Lista zadań dofinansowanych w naszym regionie:

Jelenia Góra

– empory z XVIII w. w parafii  pw. św. Marcina w Jeleniej Górze-Sobieszowie – VI etap konserwacji i restauracji empor wraz z kolumnami i obrazami – konserwacja estetyczna lewej strony empory w kościele filialnym w Jeleniej Górze-Sobieszowie – 30 000,00

– kolegium jezuickie XVII w. w Karkonoskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym u Erazma i Pankracego, kontynuacja robót: elewacja północno-zach. I południowo-zach. budynku d. kolegium jezuickiego remont i konserwacja elewacji –  40 000,00

– ikonostas (XIX w. przewieziony po II Wojnie z Lubelszczyzny) w parafii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła, konserwacja – 30 000,00

– dekoracja stiukowa i balustrady empor XVIII w. w parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Jana Chrzciciela, kontynuacja – ściany i sklepienia dwóch naw bocznych obejmujące dekorację stiukową i balustrady empor, konserwacja ścian i sklepień – 30 000,00

– ołtarz z XVIII w. w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Erazma i Pankracego, etap II: gloria, 2 obrazy w ramach, kartusz, kapitele 2 kolumn konserwacja ołtarza głównego –  30 000,00

Bolesławiec

– były kościół ewangelicki /1796-1797 r./ w Żeliszowie,  fundacja „Twoje Dziedzictwo”, remont budynku, etap XII przywrócenie, renowacja, uzupełnienie i remont stolarki okiennej – 50 000,00

Bogatynia

– dom przysłupowy z 1787 z XVIII w., Sławomir Ksykiewicz, prace zabezpieczające przed zawaleniem etap III renowacja konstrukcji budynku – 50 000,00

Bolków

– Zamek Świny (XIII/XIV w.), zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, IV etap zabezpieczenie i renowacja zamku –  70 000,00

– Zamek Niesytno XVI w. (Tisso Industry Krzysztof Harkaw),  zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, nakaz PINB-XI etap zabezpieczenie konstrukcji – 70 000,00

– ołtarz główny Z XVII w. w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie, konserwacja ołtarza głównego z 1616 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela (XIV w.) w Mysłowie –  50 000,00

– . Pałac Niesytno XVI w. (Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno), zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, nakaz PINB – XI etap remont elewacji i dachu; 70 000,00

Gryfów Śląski

– kościół z XVIII w.  w parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach, wymiana pokrycia dachowego etap II – 50 000,00

– ołtarz boczny z XVIII w. w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jadwigi w Gryfowie), konserwacja barokowego ołtarza pw. św. Stapinusa z początku XVIII w. konserwacja ołtarza bocznego –  30 000,00

Kamienna Góra

– plebania przy kościele pw. św. Wawrzyńca w Krzeszówku, parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie, kontynuacja prac, remont dachu i elewacji –  40 000,00

Kowary

– budynek z XVIII w. (E. Baszak), wykonanie dokumentacji, analiz, opracowań wykonanie dokumentacji –  30 000,00

Leśna

– kościół pw. Chrystusa Króla /1703-1719 r./ w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Leśnej Leśna, remont i wzmocnienie konstrukcji ciesielskiej wieży wraz z pokryciem – nakaz PINB – kontynuacja  – 50 000

– kościół filialny pw. NMP (XI w.) w Kościelnikach Średnich (parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelnikach, remont i rekonstrukcja (odbudowa) dachu kościoła etap II odbudowa dachu –  50 000,00

– kościół pw. Chrystusa Króla (XIV w.) (parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Leśnej), remont sklepień – awaria budowlana – kontynuacja –  40 000,0

–  kaplica mszalna pw. św. Jana Pawła w Kościelnikach Górnych (parafia rzymskokatolicka pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelnikach, remont dachu, etap III – 30 000,0

Lubań

– kościół pw. Chrystusa Króla (XVI w.) w Nawojowie Łużyckim (parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radogoszczy), konserwacja renesansowych kamiennych krużganków, kontynuacja prac –  50 000,00

Lubomierz

– kościół pw. św. Mikołaja z XVIII-XIX w., parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Chmieleniu Chmieleń, remont dachu etap IV –  40 000,00

Lwówek Śląski

– kościół św. Mikołaja (XV w.), parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach, prace ratunkowe fundamentów, ścian nośnych i konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia – etap 3 (ostatni) –  40 000,00

–  Sala Mieszczańska ratusza wystrój sali z XVI-XX w., Lwówek Śląski, prace konserwatorskie, renowacja Sali –  20 000,00

Marciszów

– pałac w Ciechanowie XVI/XVIII w.,  Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, kontynuacja wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich desek stropowych z przełomu XVII i XVIII w., renowacja stropu – 30 000,00

– kościół pw. św. Augustyna (XIV w.), parafia rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Ciechanowicach, remont konstrukcji ciesielskiej dachu z wymianą pokrycia – kontynuacja – 50 000,00

– ołtarze boczne z XVIII w. w z kościele św. Jadwigi Śląskiej w Niwnicach (parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach), ratunkowa konserwacja dwóch XVIII-w. ołtarzy bocznych (Matki Bożej i św. Barbary),  etap 4 (ostatni) –  30 000,00

Mirsk

– kościół pw. św. Barbary (XVIII w.),  (parafia rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Rębiszowie), remont dachu, etap IV –  40 000,00

– kościół pw. św. Michała Archanioła /XVI – XVIII w./ w  parafii rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Giebułtowie, remont hełmu wieży, etap III –  30 000,00

Mysłakowice

– kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XVIII w.), (parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu), remont pokrycia dachu etap IV – 70 000,00

Olszyna

– ratowniczy remont drewnianego polichromowanego stropu kościoła z 1614 r. w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Józefa Oblubieńca NMP –  30 000,00

Świerzawa

– prace konserwatorskie ołtarza głównego kościoła parafialnego z połowy XVIII w. (parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie),  V etap prac –  30 000,00

Zgorzelec

– kościół /XVI w./ w  parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Jędrzychowicach, wymiana okien-  20 000,00

2 komentarze

  1. Najgłupszy pomysł !! Teraz w czasie kryzysu ekonomicznego,WOJNY znow dotacja dla kleru na pierdoły .Jakieś złocenia .1050 lat nas łupią!!

  2. Czy to nie pomysł Glińskiego? Teraz kiedy kazdy grosz się liczy i trzeba odbudować zaplecze sanitarne i podnieść się po epidemii.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.