Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wylicza, jakie ma plany na przyszły rok. Chodzi o przygotowanie dokumentacji pozwalającej na rozpoczęcie budowy nowych tras.

To etap nie mniej ważny niż sama budowa. Drogowcy tłumaczą, że zanim na jakiś teren inwestycji wjedzie ciężki sprzęt, to najpierw trzeba przygotować dla przedsięwzięcia szereg planów, ogłosić przetargi, otrzymać decyzje, zgody i pozwolenia. Dopiero potem można zaczynać realne roboty. Właśnie o tych biurokratycznych zamierzeniach na 2022 r. informuje GDDKiA.

Na etapie przygotowania znajduje się 87 zadań o łącznej długości około 1900 km. To przedsięwzięcia ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych, do których trzeba doliczyć 85 obwodnic spośród 100 zapowiedzianych przez rząd. Mają one w sumie mieć ok. 739 km długości.

Województwo dolnośląskie

Opracowywana jest analiza i prognoza ruchu dla trzech odcinków S8 od Wrocławia do Barda. To nowe 80 km trasy ekspresowej, a w przygotowaniu jest już dokumentacja potrzebna dla budowy lub rozbudowy autostrady A4 na odcinku od węzła Legnica Południe do węzła Wrocław Wschód/Stary Śleszów. To kolejne 80 km trasy a trzeba do tego doliczyć planowane 50 km S5 na odcinku Bolków – Sobótka. Przygotowywana jest także projekt budowlany dla rozbudowy autostrady A18 na odcinku Krzyżowa – Golnice.

Kolejne przygotowywane inwestycje to:

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

 Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

Województwo kujawsko-pomorskie

Najważniejsze przedsięwzięcia dotyczą dróg S5 i S10. „Wykonaliśmy też ważny krok do połączenia drogą ekspresową S5 Grudziądza (A1) i Ostródy (S7)” – informuje GDDKiA a ma na myśli podpisane umowy z wykonawcą prac. Jego najważniejszym teraz zadaniem jest uzyskanie decyzji środowiskowej. „Oznacza to, że w przyszłości powstanie w regionie dodatkowo około 45 kilometrów drogi ekspresowej S5” – dodają drogowcy.

Trwają też prace nad powstaniem najszybszego połączenia szczecina z Warszawą, czyli trasą S10.  Biurokratyczna maszyna przetwarza teraz odcinek od obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód (rozpatrywanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej). Potem będzie można ogłosić przetarg na koncepcję programową trasy a następnie na jej zaprojektowanie i wybudowanie.

Co do obwodnic, to prace trwają nad przygotowaniem:

Obwodnicy Brześcia Kujawskiego,

Obwodnicy Kowalewa Pomorskiego,

Obwodnicy Strzelna,

Obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej, 

Obwodnicy Kruszwicy,

Obwodnicy Lipna.

Województwo lubelskie

Tutaj w przygotowaniu jest siedem obwodnic i 11 części dróg ekspresowych. Niebawem ogłosimy przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków drogi S17 między Zamościem a Hrebennem o łącznej długości ok. 50 km. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do budowy pięciu odcinków trasy S17 od Piask w kierunku Zamościa (ok. 67 km) oraz trzech odcinków drogi S12 od B (ok. 60 km). Wyłonienie wykonawców tych dróg planowane jest w 2022 i 2023 roku – wylicza GDDKiA i dodaje, że w już teraz na etapie przetargu znajduje się pięć odcinków trasy S19 od granicy woj. lubelskiego z woj. mazowieckim do początku obwodnicy Lubartowa. Mowa o około 78 kilometrach drogi. – Podpisanie umów planujemy w przyszłym roku – podaje Dyrekcja.

Kolejnymi punktami na liście są obwodnice miast. W ramach rządowego działania poświęconego tylko i wyłącznie takim trasom jest siedem inwestycji znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. GDDKiA wylicza:

obwodnica Janowa Lubelskiego,

obwodnica Dzwoli,

obwodnica Gorajca,

obwodnica Szczebrzeszyna,

obwodnica Zamościa,

obwodnica Łęcznej,

obwodnica Łukowa.

Województwo lubuskie

„Pięć obwodnic – Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Przytocznej, Dobiegniewa oraz Wschowy i Dębowej Łęki – jest obecnie w fazie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dla trzech z nich, tj. Przytocznej, Dobiegniewa oraz Wschowy i Dębowej Łęki, we wrześniu i październiku br. przeprowadziliśmy spotkania informacyjne z mieszkańcami” – informuje GDDKiA i wylicza, że oprócz tego pracuje nad rozpoczęciem prac na 24 odcinkach dróg. Są to:

DK12 – pięć odcinków o łącznej długości 37,8 km i łącznej wartości blisko 275 mln zł,

DK22 – siedem odcinków o łącznej długości 88,6 km i łącznej wartości 796 ml zł (w tym Koncepcja programowa dla mostu granicznego w Kostrzynie nad Odrą),

DK24 – dwa odcinki o łącznej długości 26 km i łącznej wartości 190 mln zł,

DK27 – sześć odcinków o łącznej długości 42,6 km i łącznej wartości 372 mln zł,

DK32 – odcinek o długości 0,5 km i wartości 8 mln zł (poprawa BRD – przebudowa skrzyżowania na rondo),

DK92 – dwa odcinki o łącznej długości 3,7 km i łącznej wartości 53 mln zł,

DK2 – A2 – odcinek o długości 2 km i wartości 43 mln zł.

Województwo łódzkie

Tu powstaną cztery obwodnice: Błaszek, Brzezin, Wielunia i Łowicza, ale równie ważnym przedsięwzięciem jest rozbudowa autostrady A2 od Łodzi do Warszawy, gdzie ma przybyć trzeci pas ruchu.  „Będzie to odcinek nieco ponad 46 km od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim. Podpisanie umowy na projekt i budowę ma nastąpić na przełomie 2022 i 2023 roku” – dodają drogowcy.

Kolejne plany mówią o budowie dróg S12 i S74. Pierwsza będzie łączyć się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i biec przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia.  S74 połączy się z S12 w sąsiedztwie Opoczna i poprowadzi na Podkarpacie.

Województwo małopolskie

Tutaj trzeba przygotować m.in. dokumentację dla drogi ekspresowej S52 Bielsko Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna) a także  DK75 Brzesko – Nowy Sącz. „W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) zaplanowana jest realizacja obwodnic: Piwnicznej Zdroju, Limanowej, Nowego Targu, Makowa Podhalańskiego, Wadowic, Tarnowa i Trzebini. Trwa opracowanie dokumentacji” – dodaje GDDKiA.

Na liście inwestycji znajduje się także DK7 Rabka – Chyżne. Trwają prace nad studium korytarzowym, a od niego zależy jakie dokładnie parametry techniczne będzie miała nowa trasa. „ W kwietniu 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej” – informują drogowcy.

Województwo mazowieckie

W projektowaniu jest aż 650 km nowych dróg. To A2 na wschód i na zachód od Warszawy a także S7 na północ od stolicy, „Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla drogi ekspresowej S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w woj. lubelskim. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej realizowane jest przez dwie firmy projektowe” –wylicza dalej GDDKiA i dodaje, że co do wschodniej obwodnicy stolicy czeka na decyzję sądu administracyjnego w sprawie zaskarżonej decyzji środowiskowej.

Na liście obwodnic do budowy jest 11 zadań: Kołbieli, Łochowa, Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego i Zwolenia.

Województwo opolskie

W tym regionie mowa jest o powstaniu trzech obwodnic: Brzegu w ciągu DK39, Prudnika w ciągu DK41 oraz Sidziny w ciągu DK46. Na etapie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej jest droga ekspresowa S11 Kępno – granica woj. opolskiego i śląskiego.

Na liście zadań jest też wiele mniejszych przedsięwzięć na drogach krajowych. Do 2030 roku  zaplanowana jest rozbudowa kilkunastu odcinków tras, o łącznej długości około 70 km.

Województwo podkarpackie

Uwaga skupiona jest głównie na S19, a sytuacja na jej poszczególnych częściach prezentuje się następująco: Na terenie Podkarpacia, kierowcy mogą już korzystać z ponad 67-kilometrowej drogi ekspresowej S19. Kolejne 47 kilometrów jest w realizacji, natomiast w przygotowaniu prawie 54 km. Odcinek Babica – Jawornik jest na etapie przetargu, a na pozostałych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe (KP):  

S19 Babica – Jawornik (11,6 km) – przetarg

S19 Jawornik – Lutcza (5,25 km) – w przygotowaniu

S19 Lutcza – Domaradz (6,4 km) – w przygotowaniu

S19 Domaradz – Iskrzynia (12,5 km) – w przygotowaniu

S19 Dukla – Barwinek (granica państwa) (18,1 km) – w przygotowaniu

Jeśli chodzi o obwodnice, to ma być ich tu osiem (Kolbuszowej, Miejsca Piastowego, Przemyśla, Nowej Dęby, Sanoka, Brzostku i Kołaczyc, Jasła i Pilzna), a dla pięciu są już wyłonieni wykonawcy.

„Na etapie opracowania dokumentacji są także kolejne duże zadania drogowe, jak rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno – Jasło wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostku, Kołaczyc i Jasła. Na etapie przygotowania jest także budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko oraz rozbudowa drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski Północ i Jasionka. Dla tej ostatniej inwestycji opracowano już Koncepcję programową. Obecnie trwa procedura uzyskiwania DŚU. W I kwartale przyszłego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj.” – raportuje GDDKiA.

Województwo podlaskie

„Obecnie prace przygotowawcze skupiają się na planach budowy drogi ekspresowej S16 łączącej Via Carpatię (S19) na południu, z Via Balticą (S61) na północy. W przygotowaniu jest też brakujący odcinek S19 na północ od Białegostoku, pomiędzy Sokółką a Dobrzyniewem. W opracowaniu są trzy obwodnice ujęte w rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” – podają podlascy drogowcy. Te obwodnice to trasy omijające Suchowolę i Sztabinę – przeszły z etapu przetargów do etapu realizacji w systemie Projektuj i buduj. Co do obwodnicy Augustowa (w ciągu DK16), to w połowie 2022 roku ma zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie trasy planowane jest na trzeci kwartał 2024 roku.

Województwo pomorskie

Przygotowywanych do budowy jest sześć odcinków drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Bożympolem Wielkim oraz dwa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Co do tej drugiej części, to w przypadku odcinka od końca obwodnicy Słupska do węzła w Bobrownikach trwa jeszcze postępowaniem przetargowe. Na końcowym etapie budowy są trzy odcinki między S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią. Co do dalszych planów, to w opracowaniu dokumentacji jest znaczna część drogi krajowej nr 22 przebiegającej z zachodu na wschód województwa pomorskiego, kilka odcinków ma już przygotowane dokumentacje i sukcesywnie będzie kierowana do realizacji. Opracowywane są projekty budowlane dla odcinków:

Czersk – Czarna Woda

Czarna Woda – Zblewo

Zblewo – Starogard Gdański

Gnojewo – Cisy

Malbork – Królewo

Trwają także prace nad czterema obwodnicami: Starogardu Gdańskiego, Człuchowa, Słupska i Kobylnicy oraz Sztumu (DK55).

Województwo śląskie

„Do najważniejszych przygotowywanych inwestycji w woj. śląskim należą m.in. około 65-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11, od granicy z woj. opolskim do węzła Piekary Śląskie na skrzyżowaniu z autostradą A1, oraz odcinek obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu DK78” – wylicza GDDKiA i podaje, że planowane obwodnice w tym regionie mają mieć w sumie 50 km długości. Chodzi o pięć zadań. Obwodnice Blachowni i Herb (DK 46) oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca (DK78) powstaną w systemie Projektuj i buduj. Natomiast  pozostałe: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów (DK 78)  w systemie tradycyjnym.

GDDKiA chwali się także innymi projektami: „Projektowana jest budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK86 w Będzinie na wysokości ulic Hutniczej, Mickiewicza i Wolności. Prowadzimy również postępowanie przetargowe dla zaprojektowania budowy ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na dwukilometrowym odcinku DK44 na przebiegu ulicy Gliwickiej w Mikołowie. Planujemy także, na przełomie 2021 i 2022 roku, ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż S86 na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Wiązowej (rejon ul. Stalowej i ul. Dalekiej) w Sosnowcu”.

Województwo świętokrzyskie

Tutaj trwają prace nad obwodnicami: Starachowic, Osieka, Chmielnika i Wąchocka. Najbardziej zaawansowana jest ta ostatnia, bo trwają już prace projektowe i przygotowywany jest teren na realne roboty mające się rozpocząć w przyszłym roku.” Od 2020 roku trwają prace nad projektami przebudowy i wzmocnienia do nośności 11,5 tony na oś czterech odcinków drogi krajowej nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków o łącznej długości 54 km” – wylicza dalej planowane inwestycje GDDKiA oraz dodaj: „Trwają prace nad dokumentacją dla odcinków Skrzypaczowice – Osiek, Osiek – Połaniec i Połaniec – Słupia i Ożarów – Sobótka”.

S74 czyli około 100 km nowej trasy  między granicą z województwem łódzkim a Opatowem też jest w przygotowaniu. W pierwszej kolejności jest projektowana obwodnica Opatowa i gotowe są już koncepcje odcinków S74 od granicy województw łódzkiego i świętokrzyskiego do Przełomu  a także dla części: Cedzyna – Łagów i Łagów – Jałowęsy.

Województwo warmińsko-mazurskie

W tym regionie najważniejsze trasy, nad którymi trwają prace to : S16 Mrągowo – Orzysz – Ełk oraz S5 Ostróda – Nowe Marzy. Niestety do rozpoczęcia ich budowy jest jeszcze daleko, ale szybciej mają powstać zapowiadane obwodnice. Na liście są pięć inwestycji. Są to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. „Obwodnica Smolajn jest już w budowie, natomiast dla pozostałych czterech zadań przygotowujemy dokumentację projektową. Obwodnica Gąsek w ciągu drogi krajowej nr 65 uzyskała 26 października 2020 r. decyzję środowiskową. Kończymy prace nad II etapem STEŚ-R, w którego skład wchodzą materiały do przetargu na roboty budowlane. Po ich zakończeniu będziemy gotowi ogłosić przetarg na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj. Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2022-2025” – wylicza GDDKiA i dodaje, że w połowie tego roku podpisano już umowy na wykonanie dokumentacji dla obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza.

Województwo wielkopolskie

Duże się dzieje w sferze dokumentów jeśli chodzi o S10, S11 i DK 25. „Droga ekspresowa S10 na terenie województwa wielkopolskiego została podzielona na dwa zadania. Pierwsze to Piła – Wyrzysk o długości około 28 km. Znajduje się ono w fazie prac studialnych, w ramach których powstają Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) oraz Koncepcja programowa (KP). Aktualnie finalizowane są prace projektowe nad II etapem, jakim jest STEŚ”- podają drogowcy i dodają, że druga część to obwodnica Wyrzyska. Już jest wybrany wykonawca dobudowy drugiej jezdni a planowany termin zakończenia prac projektowych to III kw. 2022 r.  

Ponad 270 km S11 od granicy woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego do końca obwodnicy Kępna jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Dla odcinków Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki, Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów Wielkopolski – Kępno złożone są wnioski o wydanie decyzji środowiskowych.

W przygotowaniu są jeszcze trzy obwodnice:

Kamionnej 

Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa

Kalisza

Województwo zachodniopomorskie

Uwaga skupia się na zachodniej obwodnicy Szczecina w ciągu S6. To planowane 50 km z tunelem pod Odrą, „Dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża została zakończona i zatwierdzona w tym roku. Pod koniec listopada otrzymaliśmy finansowanie w kwocie 411 mln zł na opracowanie projektu budowlanego oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod inwestycje już po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)” – raportują drogowcy.

S10 Szczecin – Piła. W sierpniu zostały ogłoszone przetargi (część Stargard – Piła)  na wykonanie badań podłoża wraz z elementami koncepcji programowej, a w pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest podpisanie umów na wykonywanie dokumentacji. Dla odcinka Kijewo-Zdunowo trwa obecnie uzyskiwanie decyzji środowiskowej.   

Co do S11 to został do wybudowania tylko odcinek Bobolice – Szczecinek o długości 24,5 km. Fragment ten znajduje się pomiędzy realizowanymi obecnie w systemie Projektuj i buduj odcinkami Koszalin – Bobolice i oddaną w ubiegłym roku obwodnicą Szczecinka. Pod koniec września tego roku został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. W przyszłym roku, po uzyskaniu tej decyzji, będzie możliwy przetarg na realizację tego odcinka. 

Kłopoty są z budową obwodnicy Przecławia i Warzymic, gdzie drogowcy odstąpili od umowy z wykonawcą. Inwestycja została podzielona na dwa etapy i dla pierwszego już został wybrany wykonawca, ale dla drugiego etapu trzeba poprawić dokumentację projektową.

Na liście zadań jest też trasa DK31 od autostrady A6 (węzeł Radziszewo) do Gryfina. Jest już opracowana dokumentacja dla nowego przebiegu trasy , a na końcowym etapie znajduje się przygotowanie dokumentacji, która obejmuje raport o oddziaływaniu na środowisko. „W przyszłym roku powinna ruszyć procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. W kolejnych latach będzie przygotowywana dalsza dokumentacja dla tej inwestycji”- informuje GDDKiA. Skoro mowa o Gryfinie, to obwodnica tego miasta jest na liście kolejnych planowanych zadań. „Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 pod koniec kwietnia tego roku została już podpisana umowa na realizację. Dla obwodnicy Szczecinka na DK20 umowa na realizację została podpisana w lipcu” – informują drogowcy i wyliczają, że w przypadku innych trwają prace przygotowawcze. Chodzi o obwodnice: Kołbaskowa, Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy, Stargardu i Złocieńca.

News4Media/ fot. GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.