Zaczynają się szkolne wyprawy, wkrótce ruszą też letnie obozy i kolonie. Rodzice chcą wiedzieć, czy ich dzieci trafią pod dobrą opiekę. Podpowiadamy, co warto sprawdzić i jak przygotować się do wyjazdu dziecka, aby zapewnić mu bezpieczeństwo.

Stan techniczny autokaru

Tylko sprawna maszyna daje gwarancję bezpieczeństwa dojazdu, tu nie powinno być żadnych odstępstw. Tuż przed wyjazdem stan techniczny pojazdu może sprawdzić funkcjonariusz wydziału ruchu drogowego, jednak najlepiej już tydzień wcześniej zawnioskować do oficera dyżurnego lokalnej policji o kontrolę, wskazując godzinę i miejsce zbiórki. Mundurowi na miejscu sprawdzą też stan trzeźwości kierowcy. Ministerstwo Cyfryzacji pod adresem https://www.bezpiecznyautobus.gov.pl/ udostępnia również specjalną ewidencję, w której na podstawie numeru rejestracyjnego sprawdzimy dane techniczne autokaru oraz informacje o polisie OC i obowiązkowym przeglądzie.

Zgłoszenie wypoczynku

Każdy wypoczynek, który spełnia wszystkie formalne wymogi, zgłaszany jest do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty. Na stronie https://wypoczynek.mein.gov.pl/ można sprawdzić, czy np. kolonia, na którą wybiera się nasze dziecko, widnieje w takiej bazie. Ministerstwo Edukacji pod tym samym adresem udostępnia specjalny poradnik dla rodziców, z którego dowiedzieć się mogą np. jak poprawnie spakować dziecko na wyjazd.

Jakie informacje może uzyskać rodzic?

Na życzenie rodzica lub opiekuna prawnego, organizator musi przekazać szczegółowe informacje, dotyczące wychowawców oraz kierowników wypoczynku; warunkach zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników; ubezpieczeniach (w tym informacje, czy polisa obejmuje ewentualne urazy związane np. ze sportem, który będą uprawiać dzieci w trakcie wyjazdu). Warto omówić również sposób, w jaki będzie można kontaktować się z uczestnikiem czy o specjalnych wymaganiach dotyczących dziecka, np. alergie i leki).

Opieka medyczna

Organizator wyjazdu jest zobowiązany do zapewnienia jego uczestnikom opieki medycznej. Może to zrobić na ogólnych zasadach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych lub na podstawie odrębnej umowy z lekarzem lub pielęgniarką. Choć nie ma takiego obowiązku, warto jednak wybierać przede wszystkim oferty, które gwarantują całodobową dostępność lekarza w trakcie trwania wycieczki.

Warunki wypoczynku

Każdy zgłoszony wyjazd jest weryfikowany przez kuratora pod względem spełnienia odpowiednich warunków, regulowanych przez stosowne ustawy. Sprawdzane są m.in. zasady żywienia (w tym szczególne wymagania opisane w karcie uczestnika); dostosowanie programu wycieczki do wieku, umiejętności i stanu zdrowia dzieci; bezpieczne i higieniczne warunki w miejscu zakwaterowania; specjalne środki bezpieczeństwa podczas przebywania w górach lub obszarach wodnych. Organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz jego uczestników.

Przeprowadź rozmowę edukacyjną

Kadra wypoczynku, zgodnie z prawem, powinna posiadać stosowne kwalifikacje. Jednak przed wyjazdem warto porozmawiać z dzieckiem i wyjaśnić mu, jakie zachowania są szczególnie ważne dla jego dobra i bezpieczeństwa. Uczestnik powinien wiedzieć, że opiekun ma obowiązek reagować na wszelkie zgłaszane przez niego potrzeby i prośby; nie powinien oddalać się od grupy; należy zgłaszać wszystkie niepokojące incydenty, również dotyczące innych osób wypoczynku; nie wolno rozmawiać z osobami obcymi ani przyjmować od nich prezentów i żywności.

News4Media, fot.: swiecie.policja.gov.pl

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.