Na Walnym Zgromadzeniu Europejskich Regionów Granicznych w Serbii, przedstawiciel Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze Zbigniew Kulik wybrany został po raz kolejny na jej Wiceprezydenta.

Stowarzyszenie to zrzesza ponad 100 euroregionów i innych organizacji transgranicznego współdziałania z całej Europy. Od lat 90. tych XX wieku członkami jej są jej również polskie euroregiony. Tam też odbyła się doroczna konferencja polityków i praktyków z Europy poświęcona „Nowym rozwiązaniom dla przyszłości regionów transgranicznych”.

Foto:

Zbigniew Kulik i Karl-Heinz Lambertz Prezydent SERG

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.