Podpisany przed kilkoma dniami przez burmistrzów Zgorzelca Rafała Gronicza i Görlitz Octaviana Ursu list intencyjny w tej sprawie jest pierwszym krokiem do realizacji tych zamierzeń. W uroczystości wzięli udział saksońscy ministrowie ds. energii, ochrony klimatu, środowiska i rolnictwa oraz do. Rozwoju regionalnego. Ten pierwszy podkreślał, że projekt jest wzorcowy i pionierski w skali Europy.
Realizacja zamierzeń ma przebiegać w dwóch etapach. Do 2022 roku przeprowadzona ma być modernizacja ciepłowni w Zgorzelcu, z założeniem szybkiego obniżenia skali emisji zanieczyszczeń. Moc starych kotłów węglowych zostanie zmniejszona i a paliwo stałe zostanie zastąpione gazem ziemnym. Równolegle do tych działań po stronie polskiej przygotowywane będzie studium wykonalności dotyczące planowanego połączenia sieci ciepłowniczych oraz prowadzone będą rozmowy w celu pozyskania środków pomocowych na poziomie krajowym, federalnym i europejskim.
W kolejnym etapie, który ma być zrealizowany do 2030 r. planowana jest budowa 2,5-kilometrowego rurociągu łączącego obszary zaopatrzenia w Zgorzelcu i w Görlitz-Königshufen, a także całkowite przejście ciepłowni w Zgorzelcu na biomasę. Istniejące kotły węglowe w Zgorzelcu zostałyby całkowicie wyłączone z sieci. W końcowym etapie rozbudowy sieć ciepłownicza w Königshufen będzie pokrywać większość zapotrzebowania na ciepło ze Zgorzelca. Wykorzystywana ma być też energia cieplna ze ścieków i energia słoneczna.
Dzięki tym działaniom w 2030 roku wytwarzanie ciepła w obu miastach ma być całkowicie neutralne dla klimatu.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.