W wieku 83 lat zmarł Stanisław Ciosek (poinformowała, powołując się na córkę zmarłego) Rzeczpospolita. Przez wiele lat pełnił wysokie funkcje partyjne w Jeleniej Górze, reprezentował też okręg jeleniogórski w Sejmie.

Urodził się w 1939 r. w Pawłowicach. Od 1975 do 1980 roku był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Jeleniej Górze, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego tutejszej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Przez trzy kadencje (1972 – 1985) sprawował mandat posła, w latach 1976 – 85 reprezentując okręg jeleniogórski. Potem wrócił do pracy w partii i jej władzach centralnych, m.in. kierując Wydziałem Społeczno-Prawnym KC, przewodnicząc Komisji Prawa i Praworządności oraz Zdrowia Moralnego KC PZPR, pełniąc funkcje sekretarza KC PZPR. Był też sekretarzem generalnym Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

W latach 1980 – 1985 był wchodził w skład rządu Józefa Pińkowskiego i Wojciecha Jaruzelskiego jako minister-członek Rady Ministrów do spraw związków zawodowych. Od 1983 do 1984 r. jednocześnie pełnił funkcję ministra pracy, płac i spraw socjalnych.

W 1989 został ambasadorem w ZSRR, reprezentującym rząd Mazowieckiego. Pozostał w Moskwie po rozpadzie ZSRR jako ambasador RP w Federacji Rosyjskiej. Misję dyplomatyczną zakończył w 1996.

Uchodzi za jednego z architektów strony komunistycznej porozumień Okrągłego Stołu, a także za ważnego negocjatora umowy o wyprowadzeniu wojsk rosyjskich z Polski.

Członek PZPR, a po jej rozpadzie SdRP.

W Jeleniej Górze pamiętany jako względnie przyzwoity, niejednoznaczny przedstawiciel reżimu. Z jednej strony na głośnym spotkaniu przedstawicieli Solidarności z reprezentantami władzy wprost zarzucono mu firmowanie niegospodarności, odbył się też strajk z żądaniami odwołania go z funkcji I sekretarza. Z drugiej – wiele osób wspomina go, jako funkcjonariusza wrażliwego na ludzka krzywdę.

Fot. EAD

3 komentarze

  1. „W wieku 83 lat zmarł Stanisław Ciosek (poinformowała, powołując się na córkę zmarłego) Rzeczpospolita” – kto was uczył używania nawiasów?

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.