Przed nami zmiany w Kodeksie pracy. Ważne i poważne. Ich cel jest jasny: wprowadzenie w życie zasady równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Dłuższy urlop rodzicielski, elastyczna organizacja pracy dla rodziców małych dzieci, nowy urlop opiekuńczy. Takie m.in. rozwiązania przewiduje przygotowany przez resort rodziny projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Dziś (wtorek 10 stycznia) zajął się nim rząd.

Te zmiany pozwolą także zharmonizować polskie prawo z prawem unijnym.

Lista zmian

– Pracownik zatrudniony przynajmniej 6 miesięcy będzie mógł wnioskować do pracodawcy o zmianę czasu trwania umowy z określonej na nieokreśloną lub zmianę wymiaru czasu pracy.

– Zniknie możliwość zawierania kolejnej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem, jeżeli upłynie więcej niż 3 lata od momentu wygaśnięcia lub rozwiązania wcześniejszej umowy o pracę. Dotyczyć to będzie sytuacji, w której pracownik ma zostać zatrudniony po to, żeby wykonywać tę samą pracę.

– Pracodawca nie będzie mógł zakazywać wykonywania dodatkowej pracy.

– Pracownika nie będzie można zatrudniać bez jego zgody w godzinach nadliczbowych, w nocy lub delegować poza miejsce, w którym stale wykonuje pracę i zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy, jeżeli ten opiekuje się dzieckiem poniżej 8 roku życia (teraz są 4 lata).

 – Pracownik będzie miał prawo do 2 dodatkowych dni urlopu (łącznie 16 godzin), z którego będzie mógł skorzystać w okolicznościach, których nie da się przewidzieć (wypadki losowe).

– Urlop opiekuńczy wyniesie maksymalnie 5 dni w roku i pozwali na opiekę nad członkiem rodziny lub osobą, która zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie.

– Urlopy rodzicielskie w Polsce przysługują zarówno ojcu, jak i matce. Może trwać łącznie 32 tygodnie. Możliwe jest jednak, że np. ojciec nie skorzysta z tej możliwości. Wówczas cały urlop może wykorzystać matka. 

Po zmianie państwa członkowskie UE muszą przyznać rodzicom prawa do co najmniej 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego dzielonych po równo. Nie będzie można przenieść go na jedno z rodziców. Jeśli więc któreś z nich nie wykorzysta wolnego, wówczas urlop przepadnie. W praktyce oznacza to, że ojcowie otrzymają co najmniej dwa miesiące urlopu, który można będzie wykorzystać do 8 roku życia dziecka.

– W Kodeksie pracy znajdą się sztywne zasady określające czas, na jaki może zostać zawarta umowa na okres próbny:

1 miesiąc – gdy umowa o pracę na czas określony zawierana jest na mniej niż 6 miesięcy;

2 miesiące – gdy umowa o pracę na czas określony zawierana jest na minimum 6 miesięcy, ale nie dłuższy niż 1 rok.

Umowy na okres próbny będą zawierane na okres 1 lub 2 miesięcy. W szczególnych, wyjątkowych wypadkach będą mogły to być 3 miesiące.

– W przypadku umów zawieranych na czas określony – gdy umowa zostanie wypowiedziana przed czasem – pracodawca będzie miał obowiązek uzasadnić przyczyny wypowiedzenia.

Przerwa na opiekę nad dzieckiem

Znowelizowany Kodeks pracy ma też wprowadzić prawo do elastycznej organizacji czasu w pracy w trybie przerywanym. Wniosek o przerywany czas pracy mogliby składać rodzice dzieci do 8 lat. Koncepcja zakłada, że pracownik wykonywałby swoje obowiązki np. rano, potem miałby przerwę, żeby zajmować się dzieckiem. Do pracy wracałby po południu. Taka przerwa mogłaby trwać nawet do 5 godzin. Płaciłby za to pracodawca.

Nie mają zdania, bo nie wiedzą?

Platforma ClickMeeting zbadała, jak proponowaną nowelizację Kodeksu Pracy oceniają pracodawcy. Według nich 26 proc. ocenia ją korzystnie. Negatywnie – tylko 13 proc.

Ale – uwaga! – ponad połowa badanych (51 proc.) nie ma zdania w tej materii. Co najprawdopodobniej wynika z niewiedzy respondentów.

News4Media/fot. iStock

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.