– Nikt nie liczy się z nami – denerwują się mieszkańcy Rębiszowa, Proszowej, Przecznicy, Gierczyna i innych miejscowości Pogórza Izerskiego, którzy obawiają się odpadów oraz kursów ciężarówek. Ludzie postawili tu na agroturystkę. Chcą gościć rowerzystów i rodziny na wycieczkach. Ale kto przyjedzie do miejscowości, przez które ciągną sznury aut, drogi są rozjeżdżone i pełne dziur, a latem kurz zatyka nos?

Zaskoczeni decyzją

Przedstawiciele Odnowy – Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mirsk nie kryją zaskoczenia kolejną decyzją GIOŚ. We wrześniu ubiegłego roku głośno było o protestach mieszkańców po zezwoleniu  na wwóz do Polski 40 tysięcy ton odpadów z Niemiec w postaci pyłów gazów odlotowych. Przez moment wydawało się, że racje mieszkańców wzięto pod uwagę. Przedstawiciele Odnowy spotkali się z urzędnikami w Ministerstwie Klimatu. Mieli obietnicę, że przyjrzą się oni odpadom, jakie składowane są w Rębiszowie. Zapowiedziano także kontrole transportów z odpadami.

Badają kody odpadów

Zamiast nich są dwie nowe decyzje GIOŚ i zgoda na wwóz łącznie 74 tysięcy ton w postaci rdzeni form odlewniczych uszkodzonych lub zużytych po procesie odlewania oraz zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego i odpadów z materiałów ceramicznych.

– Badamy na razie szczegółowo kody odpadów, które teraz mają być zwożone – mówią przedstawiciele Odnowy. Czy będą protestować? Nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji – wyjaśniają. Nie wykluczają kolejnych protestów.

Zgoda na wwóz 74 tys. ton odpadów

Marek Chibowski – p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na wniosek niemieckiej firmy wydał 11 maja dwie decyzje zezwalające na wwóz 74 tysięcy ton odpadów. Mają trafić do nieczynnych wyrobisk poeksploatacyjnych w Rębiszowie oraz Proszowej. Proces ten kwalifikowany jest jako odzysk a nie składowanie.

Zezwalam firmie Eigensche Trocken- und Umwekttechnik GmbHm z siedzibą pod adresem: Groβe Seite 64, 02748 Berstadt a.d. Eingen OT Alberhsdorf, Niemcy, na przywóz 20.000 ton odpadów w postaci rdzeni i form odlewniczych uszkodzonych lub zużytych w procesie odlewania, oznaczonych kodem 10 09 08 zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów” – czytamy w pierwszej  decyzji.  Odzysk odpadów o kodzie R5 poza instalacją poprzez wypełnienie wyrobiska poeksploatacyjnego w Proszowej prowadzić ma firma PRI- BAZALT Rekultywacja Sp. z o.o.

Tych samych firm dotyczy druga decyzja zezwalająca na wwóz do Polski 54.000 ton zmieszanych odpadów betonu, gruzu ceglanego i odpadów materiałów ceramicznych oznaczonych kodem 17 01 07 zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów. Odpady mają trafić do Rębiszowa, gdzie zostaną poddane odzyskowi przez PRI-BAZALT.

Ciężarówka za ciężarówką

Wysyłający odpady jest uprawniony do maksymalnie 2800 transportów.  GIOŚ podaje firmy spedycyjne, które mają dowozić odpady. Transport ma odbywać się w zamkniętych pojazdach . 20 tys. ton odpadów ma zostać dostarczone do Polski do 30 listopada 2021 roku. 54 tys. ton do 28 lutego 2022 roku.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.