ZOBACZ DUCHA GÓR 2021

KARTA ZGŁOSZENIA

Tytuł zdjęcia ……………………………………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce wykonania zdjęcia ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opcjonalna kategoria dodatkowa: …………………………………………………………………………………………..

(fotografia: Jelenie Góry, Doliny Bobru, reportażowa, fotomontaż – wybór i opis nieobowiązkowy)

Imię i nazwisko autora ………………………………………………………………………………………………………….

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon ………………………………………………………………………………………………………………………………..

E- mail ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu, którego treść akceptuję

i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w celach realizacji i promocji konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja Nowin Jeleniogórskich (ul. M.Skłodowskiej-Curie 13, 58-500 Jelenia Góra). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

……………………………………………………. ……………………………………………………………………

miejscowość i data czytelny podpis uczestnika / opiekuna prawnego

w przypadku uczestnika niepełnoletniego

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.