Wszystko to w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, realizowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Mile widziane są działania skierowane do młodzieży, ale i do innych grup. Ważne, aby proponowana inicjatywa wpisywała się w cele strategiczne, które wytyczono wcześniej, na podstawie diagnozy sytuacji w mieście. Jeden z tych celów dotyczy ekologii (Jelenia Góra: EKO-logiczny wybór). Chodzi o zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca do życia, poprawę jakości powietrza, rozwój ścieżek rowerowych, edukację ekologiczną, itp. Jest także cel pn. Jelenia GÓRĄ możliwości, w który wpisują się działania polegające na zwiększeniu konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej miasta. Kolejny z celów mówi o zwiększeniu aktywności lokalnej, wzroście integracji mieszkańców, zachęceniu mieszkańców do włączenia się w rozwój miasta i działań lokalnych itp.

A zatem, jeśli masz pomysł – nie zwlekaj. Co należy zrobić? Wejdź na portal internetowy www.jeleniagora.pl i skorzystaj z formularza zgłoszeniowego. Szczegóły dostępne są w zakładce „Rozwój lokalny”. Pomysły można zgłaszać do 31 sierpnia 2020 r.

Szukamy też partnerów programu, którzy będą współuczestniczyć w realizacji poszczególnych zadań. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców itp. Szczegóły także na naszym portalu, w zakładce „Rozwój lokalny”. Termin zgłoszeń mija 31 sierpnia 2020 roku.
Regulamin projektu oraz niezbędne wnioski można znaleźć na www.jeleniagora.pl

  

  

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.