Wczoraj, 6 lutego, spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę schroniska Samotnia. 15 maja kultowy, karkonoski obiekt przejdzie w ręce nowych dzierżawców z Zakopanego. Miłośnicy W internecie znów pojawiła się fala krytyki tej decyzji (w tym opinie poddające w wątpliwość, czy spółka spełnia wszystkie warunki przetargu), ale dotychczasowi dzierżawcy chyba już nie chcą walczyć o schronisko.

Z dużym rozmachem prezes spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK, która w imieniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego włada m.in. schroniskami górskimi, przekazał wczoraj informacje o rozstrzygnięciu przetargu. Jest komunikat spółki, jest prezentacja audiowizualna i audio prezesa spółki. Meritum decyzji zawiera się w komunikacie.

„Zarząd spółki Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. informuje, że w drodze

postępowania konkursowego, mającego na celu wybór dzierżawcy schroniska PTTK

Samotnia w Karpaczu, na podstawie decyzji Komisji konkursowej jak również po wnikliwej

analizie załączonych dokumentów dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Postępowanie

przebiegało zgodnie z wcześniej opublikowanymi warunkami konkursu.

Najkorzystniejsza oferta został złożona przez spółkę prawa handlowego funkcjonującą pod

nazwą Wysoka II Sp. z o.o. z Zakopanego. Decyzja Zarządu została pozytywnie

zaopiniowana przez organy nadzorcze Spółki.

Oferent zaproponował najwyższą kwotę czynszu oraz najwyższe nakłady inwestycyjne w

obiekcie. Przy czym nakłady dotyczą nie tylko substancji budynku ale również infrastruktury

związanej z ochroną środowiska.

Oferent udokumentował znajomość specyfiki funkcjonowania obiektów wysokogórskich

PTTK, ponieważ ma doświadczenie w prowadzeniu jednego ze schronisk tatrzańskich.

Przedstawił bardzo dobre referencje otrzymane z podmiotu PTTK zarządzającej obiektami w

tym rejonie. Oferent zobowiązał się, iż będzie działał zgodnie ze Statutem PTTK” – przekazał prezes Grzegorz Błaszczyk.

Spółka SHiS w konkursie na dzierżawcę wybrała spółkę Wysoka II z Zakopanego. Według informacji, jakich udzielił prezes Błaszczyk mediom prowadzi ona schronisko Murowaniec i otrzymała bardzo dobre referencje od spółki zarządzającej schroniskami tatrzańskimi. W konkursie brały dział trzy podmioty.

Prezes Błaszczyk podkreśla, że Samotni nie grozi nic złego.

– Jestem pewny, że dalej dla tysięcy turystów będzie to ulubione schronisko PTTK w Karkonoszach. Może szarlotka będzie im smakowała inaczej, ale panorama gór się nie zmieni. Wygląd Samotni poza inwestycjami, które poprawią komfort i bezpieczeństwo turystów również. Nie zamienimy Samotni na górski hotel, nigdy nie mieliśmy nawet takich planów – przerkonuije prezes.

Warunki konkursu jakie w połowie grudnia spółka SHiS postawiła oferentom były bardzo wymagające. Dzierżawny czynsz roczny w wysokości minimum 450 tys. zł netto oraz „deklaracja udziału w sfinansowaniu inwestycji w schronisku z podaniem wysokości łącznej kwoty brutto w polskich złotych wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie środków finansowych w postaci wyciągu bankowego lub gwarancji bankowej” to podstawowe zobowiązania, wynikające z regulaminu konkursu, które miał przyjąć na siebie przyszły gospodarz obiektu. Wysokość zadeklarowanego czynszu ma być co rok podnoszona o wskaźnik inflacji Ze środków dzierżawcy wykonana ma być: termomodernizacja obiektu z wymianą stolarki i renowacją elewacji, wykonanie zabezpieczeń wymaganych przepisami ppoż. wraz renowacją pomieszczeń wewnętrznych, modernizacja systemu ogrzewania, modernizacja systemu oczyszczania ścieków.

To nie koniec postawionych warunków. Nowy dzierżawca miała przedstawić referencje potwierdzające doświadczenie; zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami; pisemne wyrazić zgodę na dobrowolną egzekucję, zgodzić się na wpłatę kaucji w wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) tytułem kaucji. W zamian PTTK oferował 5 lat dzierżawy z możliwością jej przedłużenia o kolejnych 5 lat.

Według zapewnień prezesa Błaszczyka te wszystkie warunki zostały spełnione.

Wątpliwości, czy rzeczywiście, zgłaszają aktywiści portalu Ratujmy Samotnię, który przed rokiem, gdy po raz pierwszy spółka SHiS rozstrzygała przetarg, był głównym motorem akcji protestacyjnej. Wtedy petycję w obronie gospodarzy Samotni podpisało ponad 45 tys. osób, a PTTK anulowało konkurs. Teraz „Ratujmy Samotnię” prześwietliło nowego dzierżawcę.

Wątpliwości wokół wyboru nowego dzierżawcy Samotni

6 lutego 2024 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu na nowego dzierżawcę Schroniska Samotnia im. Waldemara Siemaszki w Karkonoszach.

W profesjonalnie nagranym materiale wideo oraz w specjalnym oświadczeniu, pan Grzegorz Błaszczyk, prezes spółki-córki PTTK (Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o.) poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka prawa handlowego – Wysoka II sp. z o.o. Dodatkowo w oświadczeniu czytamy, że tenże oferent otrzymał referencję od spółki PTTK zarządzającej schroniskami w Tatrach, ponieważ prowadzi jedno z tatrzańskich schronisk. Z materiału wideo dowiadujemy się, że chodzi konkretnie o schronisko PTTK Murowaniec.

Wydawałoby się, że wszystko już jest jasne, ale według nas niejasności dopiero się zaczynają. Otóż zdaje się, że spółka z o.o. „Wysoka II” nigdy nie prowadziła schroniska PTTK Murowaniec. Mało tego, KRS wskazuje, że prawdopodobnie w ogóle niczego nie prowadziła, bo powstała w 2020 roku, a ostatnie sprawozdanie finansowe złożone za 2022 rok wskazuje, że spółka nie prowadzi żadnej działalności, a cały jej majątek to kapitał założycielski w wysokości 5.000 zł.

Bulwersującą sprawą jest chęć powierzenia wielomilionowego majątku spółce posiadającej majątek w wysokości 5.000 zł. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają do wysokości udziału – tutaj jest ich dwóch, więc każdy z nich do kwoty 2500 zł. Śmieszne są zapisy, że oferent musi podpisać weksel na 250.000 zł – taka spółka może podpisać weksel na 10 milionów złotych, a i tak odpowiada do wysokości swojego majątku… Czy naprawdę jedno z najpiękniejszych schronisk ma zostać oddane podmiotowi, który nie ma żadnej historii? Bo obiecał, że zapłaci więcej?

Druga sprawa jest taka, że jeżeli dzierżawcą jest spółka z o.o., to osoby prowadzące tę spółkę mogą się dowolnie zmieniać bez wpływu czy zgody PTTK. Dziś pan X, jutro Y. Dajmy na to, że zachowanie charakteru schroniska obiecał pan X, ale dziś już kto inny rządzi spółką. Wystarczy prosty proces sprzedaży udziałów. Ciekawe, że dotychczasowi dzierżawcy funkcjonują jako spółka cywilna, czyli po pierwsze: odpowiadają całym swoim majątkiem, a po drugie: nie mogą się zmienić, czy też „podarować” prowadzenie schroniska rodzinie czy przyjaciołom.

Według informacji spółki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” z dnia 16.09.2019 przetarg na prowadzenie Murowańca wygrała spółka cywilna Wysoka prowadzona przez Andrzeja Szatkowskiego i Michała Postupalskiego. Tak też informują regulaminy na stronie murowaniec.com. Oprócz tego, że to dwie różne nazwy to i dwie różne formy prawne – spółka cywilna, a nie spółka z o.o. To dwa różne podmioty o zupełnie inaczej skonstruowanej odpowiedzialności za swoje czyny.

Dla zaciemnienia obrazu, ale i dla uczciwości powiedzmy, że w dniu 04.02.2022 (według KRS) spółka cywilna Wysoka zmieniła się w spółkę komandytową Wysoka Szatkowski, Postupalski.

Myliłby się też ten, kto pomyśli, że może formy różne, ale ludzie Ci sami. Otóż jedyną wspólną osobą jest pan Andrzej Szatkowski. Jego wspólnikiem w spółce cywilnej był Michał Postupalski, a w spółce z o.o. – Andrzej Postupalski. Dwaj różni panowie o różnych imionach i dwóch różnych peselach, co można przeczytać w KRS.

Jak więc w tym świetle wygląda sprawa referencji i doświadczenia niezbędnych wg ogłoszenia konkursowego ? Oferent, spółka Wysoka II nigdy nie prowadziła schroniska Murowaniec. Kogo więc dotyczą referencje wydane przez spółkę zarządzającą schroniskami w Karpatach? Tego nie wiemy.

Jeżeli jednak oferent nie posiada doświadczenia i nie ma referencji – powinien zostać wykluczony z postępowania i tego się domagamy! Niech wygra ten konkurs lepszy, ale według uczciwych zasad – przekazuje portal.

Sieć zalała też lawina komentarzy, w większości krytycznych wobec wyniku konkursu. Internautów, którym nie podoba się decyzja właściciela schroniska można podzielić na dwie grupy – tych, którzy ubolewają nad niszczeniem legendy Samotni i tych, którzy przewidują, że – wzorem Murowańca – karkonoska perła stanie się górskim, drogim hotelem.

Być może z tych opinii wykiełkowałaby kolejna akcja protestacyjna, pytanie tylko czy pani Siemaszko i państwo Arcimowicz maja jeszcze wole pozostania w Samotni. Z ich wpisu po rozstrzygnięciu przetargu może wynikać, że mogą już nie chcieć kopać się z koniem. Dzierżawcy napisali:

Z olbrzymim smutkiem informujemy, że będziemy w Samotni do 15 maja.

Zabieramy ze sobą mnóstwo wspomnień, wdzięczności i szacunku dla Was – przyjaciół-turystów.

Dziękujemy, za wszystko!

Sylwia Siemaszko, Magda Arcimowicz, Marek Arcimowicz

Miłośnicy gór jeszcze bardziej do serca powinni sobie wziąć wcześniejszy wpis na stronie Samotni.

Kochani bywalcy i sympatycy schronisk!

Pytacie nas, co zrobić, żeby schroniska zostały schroniskami.

Niektórzy chcą, aby schroniska były niedrogim, wygodnym schronieniem w górach, z możliwością noclegu na podłodze, bezpłatnym wrzątkiem i wieczorami przy gitarze. Inni chcieliby, żeby te miejsca były bardziej luksusowe, posiadały pokoje z łazienkami, telewizorem, sauną, dodatkowymi apartamentami.

Niezależnie od tego, jaka opcja jest bliska Waszemu sercu – jeśli chcecie mieć realny wpływ na turystykę górską i jej przyszłość, zapisujcie się do PTTK!

To najstarsza organizacja turystyczna w Polsce.

Posiada obiekty w najpiękniejszych lokalizacjach w kraju.

W swoim statucie ma wpisane m.in. krzewienia turystyki i krajoznawstwa.

Tylko przez własne działania możecie mieć wpływ na to, jakie schroniska będą czekały na Was, Wasze dzieci czy wnuki!

Zapisać się można w Waszym oddziale regionalnym lub innym, dowolnym, wybranym przez siebie.

Miejcie wpływ na rzeczywistość.

Głosujcie, czytajcie sprawozdania i pytajcie o plany na przyszłość!

I o to właśnie chodzi…

Fot. FB schroniska Samotnia

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.