Nazwy dla nowych ulic w Jeleniej Górze proponowali mieszkańcy w konsultacjach przeprowadzonych w listopadzie dwa lata temu. Radni zatwierdzili je w minioną środę (22.02) i wkrótce pojawią się tabliczki z nazwami. Poznajcie je i zobaczcie w jakich okolicach miasta są nowe ulice.

Swoją ulicę będzie miał w Jeleniej Górze Tadeusz Mazowiecki. Stanowi ona część wybudowanej w 2019r. Obwodnicy Maciejowej, na odcinku między Rondem 4 Czerwca, upamiętniającym pierwsze wolne wybory w 1989r., a ul. Wrocławską w Jeleniej Górze. Zlokalizowana jest na działkach drogowych, stanowiących własność jeleniogórskiej gminy.

Nowe ulice w Cieplicach

Z wnioskiem w sprawie nadania nazwy ul. Zagajnik dla drogi położonej w Jeleniej Górze – Cieplicach zwrócił się właściciel działki położonej przy tej drodze. Nazwa ulicy Zagajnik pochodzi od gaju, potocznej nazwy młodego lasu lub młodnika. Jest spójna z sąsiednimi ulicami. Ulica Zagajnik zapewniać będzie skomunikowanie rozwijającego się terenu zabudowy mieszkaniowej z drogą publiczną ul. Walerego Wróblewskiego. Na działkach budowlanych położonych przy drodze planowana jest budowa budynków mieszkalnych i usługowych, dla których będą nadawane nowe adresy.

Do wybitnych mieszkańców Cieplic nawiązują kolejne propozycje. Z wnioskiem w sprawie nadania nazwy Rondo Eugena Fullnera, dla ronda u zbiegu ulic Wolności, Cervi oraz Podgórzyńskiej w Jeleniej Górze – Cieplicach wystąpiło Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Jeleniej Góry oraz Karkonoskim Towarzystwem Naukowym. Eugen Fullner był właścicielem fabryki maszyn papierniczych, projektantem urządzeń papierniczych. Zawdzięczamy mu między innymi park Zdrojowy w Cieplicach oraz Pawilon Norweski, w którym kiedyś mieściło się Muzeum Przyrodnicze, a obecnie jest restauracja.

Ulica Schaffgotschów będzie w Cieplicach drogą wewnętrzną, stanowiącą obecnie zagospodarowany Bulwar nad Rzeką Kamienną z tężnią solankową. Z wnioskiem w sprawie nadania nazw ul. Schaffgotschów, jednej z ulic w Jeleniej Górze – Cieplicach wystąpiło Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Jeleniej Góry oraz Karkonoskim Towarzystwem Naukowym. Propozycja nadania nazwy została pozytywnie zaopiniowana podczas posiedzenia Komisji Statutowo – Organizacyjnej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jeleniej Góry, na którym omawiane były wyniki konsultacji społecznych w sprawie nazw nowych ulic w Jeleniej Górze, przeprowadzonych 22-29 listopada 2020 roku.

Te same organizacje wystąpiły o nadanie jednej z ulic w Cieplicach nazwy Cysterska. Ulica, dla której nie nadano dotychczas nazwy stanowi drogę wewnętrzną zapewniającą skomunikowanie rozwijającego się terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej z drogą publiczną ul. Sokoliki i ul. Wolności. Na działkach budowlanych położonych przy tej drodze planowana jest budowa budynków mieszkalnych i usługowych, dla których będą nadawane nowe adresy.

Do historii Cieplic nawiązuje także ulica Karczma Sądowa, która stanowić będzie łącznik ul. Junaków z ul. Leśną. Na działkach budowlanych położonych przy tej drodze planowana jest budowa budynków mieszkalnych, dla których będą nadawane nowe adresy. Nazwa ulicy pochodzi od nieistniejącej już Karczmy Sądowej znajdującej się przy ul. Wolności, obecnie plac przy ul. Junaków. Do obecnych czasów przetrwała sala posiedzeń sądu, obecnie budynek nr 225 przy ul. Wolności. Karczmy sądowe były obiektami powszechnie występującymi w Karkonoszach. Budowano je zwykle w pobliżu szlaków handlowych lub pielgrzymkowych. Podróżni chętnie je odwiedzali bowiem prócz jadła i napojów oferowały zwykle niedrogie noclegi. Kilkaset lat temu pełniły oprócz tego jeszcze bardzo ważną funkcję, którą dziś moglibyśmy określić mianem sądów terenowych. To tu odbywały się rozprawy sądowe i rozstrzygane były spory między mieszkańcami wsi.

Swoją ulicę będzie miał w Cieplicach Jerzy Timmler, pracownik akademii medycznej w Poznaniu, wieloletni dyrektor sanatorium w Cieplicach Śląskich, twórca i ordynator oddziału dziecięcego w tym sanatorium, wielki przyjaciel i opiekun dzieci. Ulica Jerzego Timmlera będzie wewnętrzną drogą pomiędzy ul. PCK oraz ul. Walerego Wróblewskiego.

Mieszkańcy nie zapomnieli o Walończykach i zaproponowali, by byli patronem nowej ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną zapewniającą skomunikowanie rozwijającego się terenu zabudowy mieszkaniowej z drogą publiczną ul. PCK i ul. ks. Prałata Józefa Steca. Na działkach budowlanych położonych przy tej drodze planowana jest budowa budynków mieszkalnych, dla których będą nadawane nowe adresy. Walończycy byli fachowcami od wydobywania i przetwarzania bogactw naturalnych, eksploatacji srebra i złota rodzimego oraz kamieni szlachetnych. Byli bardzo cenieni na wszystkich dworach książęcych, królewskich i cesarskich. W średniowieczu było ich niewielu, mieli duży wpływ na ówczesnych władców. Byli zasłużeni dla rozwoju górnictwa w Karkonoszach.

Ulica generała Władysława Andersa także będzie w Cieplicach. Ulica, dla której istnieje potrzeba zmiany nazwy stanowi obecnie część drogi powiatowej ul. Walerego Wróblewskiego i zapewnia skomunikowanie rozwijającego się terenu zabudowy mieszkaniowej. Na działkach budowlanych położonych przy w/w drodze planowana jest budowa budynków mieszkalnych, dla których będą nadawane nowe adresy.

W tej samej okolicy znajdować się będzie nowa ulica Marka Edelmana. Z wnioskiem w sprawie nadania nazwy ul. Marka Edelmana, dla drogi położonej w Jeleniej Górze – Cieplicach zwróciło się Stowarzyszenie Młoda Lewica Rzeczpospolitej Polskiej.

Z wnioskiem w sprawie nadania nazw ul. Księżnej Agnieszki, ul. Księcia Bolka II Małego, ul. Księcia Bolka I Surowego jednej z ulic w Jeleniej Górze – Cieplicach wystąpiło Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Jeleniej Góry oraz Karkonoskim Towarzystwem Naukowym. Ulice, dla których nie nadano dotychczas nazwy stanowią łącznik ul. Junaków z ul. Leśną, w obrębie Cieplice. Są to drogi wewnętrzne zapewniającą skomunikowanie rozwijającego się terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z drogą publiczną ul. Junaków. Na działkach budowlanych położonych przy w/w drodze planowana jest budowa budynków mieszkalnych, dla których będą nadawane nowe adresy.

FOT.Justyn Bilski FB

2 komentarze

  1. Ale pojeby, malo sie wlasna slina nie udławią. propnuje wiecej takich nazw może tych pisiorów udar dopadnie.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.