Wakacje to czas, w którym jesteśmy szczególnie narażeni na niebezpieczne incydenty. Częściej spotykamy osoby nadużywające alkoholu w miejscach publicznych, dochodzi do dewastacji elewacji i miejskich urządzeń. W cieplejszych dniach również żebractwo staje się bardziej powszechne, a w wielu miejscach tworzą się dzikie wysypiska śmieci.

Te i podobne czynniki zakłócają poczucie bezpieczeństwa i estetyki miejsc, w których żyjemy. Za pomocą specjalnego narzędzia możemy anonimowo zgłosić problem i wpłynąć na poprawę sytuacji.

Krajowa Mapa Zagrożeń

Niektóre problemy społeczne wymagają interwencji służb. Numery alarmowe przeznaczone są do zgłaszania sytuacji nagłych, dlatego nie zawsze wiemy, jak poprosić o pomoc. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom, policja we współpracy z Urzędem Geodezji i Kartografii stworzyła narzędzie, które pozwala anonimowo zgłaszać wszelkie zagrożenia i naruszanie społecznych zasad. Krajowa Mapa Zagrożeń to interaktywna plansza, dzięki której możemy wspólnie kreować bezpieczeństwo w otaczającej nas przestrzeni. Aktualnie w całej Polsce zarejestrowanych jest ponad 86 tysięcy takich zgłoszeń.

Jakie tematy można poruszyć?

Twórcy aplikacji utworzyli kategorie, które odpowiadają tematyce najczęściej poruszanych problemów. W większości są to wątki, z którymi spotykamy się codziennie w naszym otoczeniu. Wśród nich wyróżniono m.in.:

– akty wandalizmu,
– dzikie wysypiska śmieci,
– grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją,
– miejsca niebezpieczne na wodach,
– nielegalne rajdy samochodowe,
– nieprawidłowe parkowanie,
– niewłaściwa infrastruktura drogowa,
– spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych,
– używanie środków odurzających,
– zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych,
– znęcanie się nad zwierzętami,
– zła organizacja ruchu drogowego,
– żebractwo.

Jak zgłosić zagrożenie?

Wystarczy wejść na stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. W lewym, dolnym rogu znajduje się czerwony przycisk z symbolem „+”. Po kliknięciu w niego, otworzy się formularz zgłoszeniowy. Aplikacja poprosi nas o wybranie kategorii problemu, czasu i miejsca jego występowania, opisanie dodatkowych uwag oraz ew. dołączenie zdjęć. Udzielenie informacji zajmuje zaledwie kilka chwil, a system nie wymaga podania danych osobowych, co gwarantuje pełną anonimowość. Po dodaniu zgłoszenia, pokazuje się komunikat o jego przyjęciu. Policjanci podejmują działanie w ciągu 7 dni. Czas ten może wydłużyć się, jeśli będzie wymagała tego sytuacja.  

News4Media, fot.: screen Krajowa Mapa Zagrożeń

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.