Na zabytki od marszałka

Kościół ewangleicki w Żeliszowie

4,5 milionów złotych na prace ochronne, remontowe lub konserwatorskie zabytków na Dolnym Śląsku przeznaczył samorząd województwa. Środki trafią na 140 zadań, finanowanych dotacjami od 10 do 100 tys. zł. W naszym regionie wsparcie zdobyły 44 zadania, które otrzymają dofinansowanie łącznie w kwocie 1,3 mln zł.

W urzędzie marszałkowskim złożono aż 302 wnioski, a kwota oczekiwanych dotacji wynosiła ponad 34 miliony złotych. Przy wyborze uwzględniono stopień przygotowania zabytku do przeprowadzenia zakładanych prac, rzetelność kosztorysu inwestycji, a także efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej. Nie bez znaczenia były również możliwość udostępnienia zabytku dla społeczności lokalnej, jak i wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.

 

W naszym regionie (w gminach) dotacje otrzymały:
Bolesławiec (gmina)
- Fundacja "Twoje Dziedzictwo" na kościół poewangelicki w Żeliszowie: remont budynku etap IX, przywrócenie, renowacja, uzupełnienie i remont stolarki okiennej - 30 000,00
Bolków
- Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Zamek Bolków na remont drewnianego wejścia do wieży dziobowej i generalny remont zewnętrznego wejścia na wieżę - 30 000,00
- parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie na remont budynku kościoła filialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Mysłowie (odwodnienie, drenaż oraz izolacja przeciwwilgociowa, wykonanie drenażu opaskowego; odprowadzenie wód opadowych; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów) - 25 000,00
- Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno na zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku (IX etap: prace konserwatorskie, budowlane oraz stabilizacja konstrukcyjna pałacu i murów obronnych, zadaszenie skrzydła południowego) -34 000,00
Gryfów Śląski
- parafia pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach na remont dachu, drenaż, odwodnienia i izolację ścian fundamentowych kościoła parafialnego - 34 000,00
Jeżów Sudecki
- parafia pw. św. Michała Archanioła w Czernicy na ratunkową rekonstrukcja dachu (wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia połaci dachowej naprawa więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu) kościoła parafialnego - 30 000,00
Jelenia Góra
- parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze na kontynuację prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym (etap 4.: konserwacja czterech filarów ołtarza wraz z rzeźbami i dekoracją ornamentalną) – 40 000,00
- parafia pw. św. Marcina w Jeleniej Górze – Sobieszowie na konserwację estetyczną empory lewej strony nawy (etap IV: prace konserwatorskie empory organowej wraz z kolumnami i obrazami) w kościele filialnym pw. NSPJ - 25 000,00
- parafia pw. św. Erazama i Pankracego w Jeleniej Górze na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - zabezpieczenie przed niszczeniem wyprawy tynkarskiej i zachowanej polichromii oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kaplicy św. Anny - 34 000,00
- parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze na remont elewacji budynku kultu religijnego wraz z robotami malarskimi wewnętrznymi cerkwi - 25 000,00
Kamienna Góra
- parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie na kontynuację prac remontowych dachu kościoła pw. św. Józefa w Krzeszowie (wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem prac naprawczych konstrukcji: etap II remontu kościoła - 80 000,00
- Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie na kontynuację konserwacji i renowacji barokowego obrazu "Święty Benedykt" z klasztoru ss. Benedyktynek w Krzeszowie (etap II: konserwacja techniczna i estetyczna obrazu) - 15 000,00
- Opactwo jw. Na kontynuację konserwacji kolekcji barokowych obrazów z klasztoru ss. Benedyktynek w Krzeszowie (etap V: konserwacja 2 obrazów olejnych) - 20 000,00
Leśna
- parafia pw. św Jana Chrzciciela w Leśnej na remont sklepień (awaria budowlana: ustabilizowanie i zabezpieczenie konstrukcji sklepień) koscioła Chrystusa Króla - 45 000,00
Lubań
- parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu na stabilizację konstrukcyjną sklepień nawy (awaria budowlana: kontynuacja prace budowlane przy sklepieniach nawy) kościołą ewangelickiego Marii Panny - 40 000,0
- parafia Bożej Królowej Polski w Radogoszczy - Nawojów Łużycki na konserwację renesansowych kamiennych krużganków (kontynuacja prac) w kościele pw. Chrystusa Króla - 35 000,00
- parafia jw. na wymianę okien kościoła (kontynuacja prac przy obiekcie: wymiana okien przy zastosowaniu stolarki okiennej nawiązującej do stosowanej w renesansowych dworach śląskich) -29 000,00
- parafia pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy na konserwację elementów barokowego ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy (etap III: prace konserwatorskie elementów ołtarza) - 35 000,00
- parafia pw. Objawienia Pańskiego w Radostowie Średnim na kontynuację prac remontowych kościoła (etap II: naprawa pokrycia i elewacji hełmu wieży) - 30 000,00
Lubawka
- parafia pw. Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim na kontynuację konserwacji renesansowego sgraffita na elewacjach ścian dawnej szkoły parafialnej przy kościele pw. św. Rodziny w Chełmsku Śląskim (V etap) - 20 000,0
- parafia jw., na kościół parafialny pw. św. Rodziny (konserwacja techniczna i estetyczna oryginalnych dekoracji sztukatorskich; etap III) - 25 000,00
Lubomierz
- parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Wojciechowie na kontynuację ratunkowej konserwacji barokowych obrazów stacji Drogi Krzyżowej (etap VII) z kościoła parafialnego - 20 000,0
- parafia jw., na kontynuację konserwacji ołtarza głównego wraz z obrazem ołtarzowym "Trójca Święta" z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Maciejowcu (etap II) - 20 000,00
Lwówek Śląski
- Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Lwówku Śląskim na prace zabezpieczające budynek klasztoru (kontynuacja robót - ostatni etap prac: wymiana stolarki okiennej, remont elewacji, wykonanie płyty odbojowej) - 40 000,00
- Parafia pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach na prace ratunkowe konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu (etap 2., rozebranie pokrycia dachowego z dachówki, wzmocnienie i naprawa więźby, oczyszczenie, impregnacja, odgrzybianie, położenie nowej dachówki oraz zamontowanie instalacji odgromowej) - 40 000,00
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim na kontynuację konserwacji kamiennej elewacji i wymiany tynków ściany południowej kościoła, etap - 40 000,00
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim Płóczki Górne na kontynuację prac remontowych (ratowniczy remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła) - 40 000,00
Marciszów
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Jeleniej Górzena kontynuację dalszych prac konserwatorskich i restauratorskich w Pałacu Ciechanowice przy XVI i XVIII -wiecznych dekoracjach malarskich ściany południowo-wschodniej sali nr IV pierwszego piętra (konserwacja renesansowych i barokowych malowideł na ścianach) - 20 000,0
Sudeckie Przedsiębiorstwo jw., na kontynuację dalszych prac konserwatorskich i restauratorskich w Pałacu Ciechanowice przy XVII-wiecznej dekoracji malarskiej ściany sali nr V pierwszego piętra, konserwacja renesansowych i barokowych malowideł na ścianach - 10 000,00
Mirsk
- parafia pw. Św. Barbary w Rębiszowie na remont dachu (etap II: remont więźby dachu i wymiana pokrycia dachowego) w kościele parafialnym - 40 000,00
- parafia pw. Zwiastowania NMP w Mirsku na remont elewacji wieży kościoła parafialnego (IV etap) - 20 000,0
- parafia pw. Świętego Michała Archanioła w Giebułtowie na remont hełmu i elewacji wieży kościoła parafialnego - 20 000,00
Mysłakowice
- parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie-Dąbrowica na fumigację kościoła pw. Matki Bożej Jasnogórskiej-Uzdrowienia Chorych (prace ratunkowe: fumigacja wnętrza kościoła dla unicestwienia drewnojadów niszczących struktury konstrukcji drewnianych) - 17 000,0
Nowogrodziec
- parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu na remont pokrycia dachu zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja - 25 000,00
Olszyna
- parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie na, III etap ratowniczego remontu drewnianego polichromowanego stropu (pełna konserwacja estetyczna 20 kasetonów) - 35 000,00
Podgórzyn
- Czyste Lasy Czyste Miasto Marcin Chalecki Staniszów na kontynuację prac konserwatorskich oraz zabezpieczenie zamku Księcia Henryka - 35 000,00
Siekierczyn
- parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zarębie na remont pokrycia dachowego wraz z renowacją i konserwacją szczytowej ściany ceglanej od strony zachodniej kościoła parafialnego - 35 000,00
Sulików
- parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zawidowie – Miedziana na kontynuację prac remontowych dachu, remont elewacji wieży wraz z odtworzeniem historycznej kolorystyki obiektu - 35 000,00
Świerzawa
- parafia pw. Matki Bożej Różańcowej w Nowym Kościele na ratowniczy remont zagrożonego zniszczeniem polichromowanego stropu (etap I: ratownicza konserwacja odspojonych i spękanych tynków sklepiennych pokrytych cennymi polichromiami) - 20 000,
- parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie na kontynuację prac konserwatorskich ołtarza głównego w kościele parafialnym - 20 000,00
Warta Bolesławiecka
- parafia pw. Narodzenia NMP w Warcie Bolesławieckiej na remont pokrycia wieży kościoła pw. Świętego Marcina w Iwinach - 25 000,0
- parafia pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych na wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych organów w kościele parafialnym - 25 000,00
- parafia pw. Świętej Jadwigi w Tomaszowie Bolesławieckim na kontynuację konserwacji barokowego ołtarza z grupą rzeźbiarską "Ukrzyżowanie" z kaplicy Męki Pańskiej w kościele parafialnym (etap II) - 40 000,00
 

Komentarze (8)

Wyrzucone pieniądze w błoto,gdzie jest komisja do spraw pedofilii w KRK?

Marszałek - agent obcego państwa - Watykańskiego.

Jedyne zabytki w Polsce to zabytki sakralne, wszystkie inne to niegodne uwagi bezwartościowe rudery, nie mające nic wspólnego z historią! Przyjdzie czas, że tych "decydentów" historia właściwie oceni...

Takie to są pieniądze od "marszałka" jak 14 pensja od "prezydenta". Są to pieniądze z budżetu samorządu województwa czyli z naszych obywateli podatków! Gduby pan marszałek dał ze swoich to można by tak pisać, ale on raczej się nie kwapi!

żadna władza nie daje pieniędzy własnych bo takowych nie ma. Raczej skupia się na tym, żeby pieniądze pobrać i obdzielić nimi zatrudnionych na etatach urzędniczych własnych kolegów. Ale to akurat powinien Pan doskonale wiedzieć. Ciekawe, czy jak Pańscy koledzy będą się chwalić, że sfinansowali coś "ze środków własnych" będzie Pan to równie gwałtownie prostował... ale może i nie będą, ponieważ Pan i Pańscy koledzy doprowadzili swoim gospodarowaniem do stanu, w którym włądze nie są za bardzo w stanie "dać" jakichkolwiek środków, a wszystkie większe inwestycje wymagają środków zewnętrznych. I nie plułbym na marszałka, bez jego przychylności, nie byłoby kasy na różnego rodzaju fanaberie władzy jak przystanki kolejowe i remont zameczku, którymi się będą za chwile chwalić Pańscy koledzy. A kasa na remont teatru poszłaby by w... i byłby to kolejny po nieszczęsnym przejęciu owego zameczku, remoncie domu dziecka (i mógłbym tu jeszcze wymieniać) przykład, że sensowne gospodarowanie publicznymi pieniędzmi to nie jest mocna strona jeleniogórskiej władzy. To prawda, że marszałek nie jest szczególnie hojny dla tego regionu, ale prawdą jest to, że jak rządzili we Wrocławiu bliscy Pana sercu w tym obecny prezydent, wcale nie było lepiej. Jesteśmy zapomnianym regionem Dolnego Śląska, ale głównie na własne życzenie. Głównym problemem Jeleniej Góry i to od lat, są jej miejscowe władze, którym brak pomysłów na inwestycje prorozwojowe i od lat trwonią pieniądze na wyżej wymienione nikomu niepotrzebne fanaberie, udając rozwój miasta.

Nie ma na mieszkania socjale ,nie ma pomoc inwalidom,1050 lat drenują ludzi.

Miłków, dlaczego nie ma pieniędzy na remont wieży kościelnej w Miłkowie?

A spytaj sie kalety! ...albo lepiej nie bo przehandluje...

Napisz komentarz

WERYFIKACJA
Poniższe zadanie ma na celu stwierdzenie, czy jesteś człowiekiem, a tym samym przeciwdziałanie spamowi.