-Nie boję się sądu -mówi Marcin Bustowski. Twierdzi, że jeśli dojdzie do rozprawy, udowodni, jak zła jest woda w Jeleniej Górze. Zapewnia, że dysponuje badaniami, które wykonał w niezależnym , akredytowanym laboratorium. Nie ujawnia jaka to firma. Podaje jedynie, że laboratorium działa za granicą, a badania kosztowały 70 euro. W polskich laboratoriach nie badał wody w Jeleniej Góry, bo im nie wierzy.

– Wyniki badań są zatrważające . Woda, która płynie w naszych  kranach, to syf – mówi Marcin Bustowski na nagraniu, które zamieszcza na swoim facebooku. Nagranie obejrzało do tej pory 17 tysięcy osób, ma ono 280 udostępnień i 100 komentarzy.  Sprawa robi się coraz bardziej głośna. Choć Zbigniew Rzońca apeluje w komentarzu „Mieszkańców Jeleniej Góry prosimy o to, by nie rozpowszechniali nieprawdziwych informacji podawanych na temat jakości wody przez pana Bustowskiego”.

W oświadczeniu przysłanym do redakcji Zbigniew Rzońca zapewnia, że „woda z Wodnika spełnia obowiązujące normy, należy do lepszych w kraju. Jest badana w laboratorium firmy, przez certyfikowane laboratoria zewnętrzne oraz przez sanepid”.

Laboratorium Wody dla mieszkańców

10 września jeleniogórzanie będą mogli zwiedzić laboratorium wody Wodnika. Zbiórka o godz. 10.00 przy ulicy Wróblewskiego. Pracownicy laboratorium odpowiedzą na pytania, pokażą jak firma dba o wodę, bada jej skład chemiczny oraz mikrobiologiczny.

Oto wyjaśnienia Wodnika  w sprawie jakości wody

Badania na obecność pestycydówWodnik dba o jakość wody i parametry bezpieczeństwa jej dostaw. Spółka realizuje kontrolę jakości wody w wytypowanych punktach zgodności, w zakresie i o częstotliwości określonej dla danej strefy zaopatrzenia w wodę, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do parametrów podlegających monitoringowi (zgodnie z załącznikiem nr 2 ww. rozporządzenia) należą pestycydy. Termin pestycydy obejmuje w tym przypadku również m.in. organiczne herbicydy.

Spółka wykonuje badania pestycydów z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, to jest: – dla ujęcia wody Grabarów badania wykonywane są 3 razy w roku. – dla ujęcia wody Sosnówka do 2019r badania wykonywano 2 razy w roku , od 2019r. wykonywane są 3 razy. – dla ujęć wody Leśniczówka i Kamienna Wieża badania wykonywane są raz na 2 lata. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem wartość parametryczna dla sumy pestycydów wynosi 0,5 µg/l. Wyniki badań wykonywanych przez Spółkę kształtują się na poziomie < 0,05 µg/l, czyli dziesięciokrotnie niższym od dopuszczalnej normy, nie zatem wykazują żadnych przekroczeń w zakresie zawartości sumy pestycydów w wodzie do spożycia.

Jak pracuje laboratorium

„Jakość wody do spożycia, dostarczanej mieszkańcom Jeleniej Góry kontrolowana jest przez Laboratorium Wody, mieszczące się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Sosnówka” przy ulicy Wróblewskiego. Prowadzone w laboratorium badania pozwalają oceni , czy woda uzdatniona spełnia wymagania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Co to oznacza w praktyce? Tygodniowo do laboratorium trafia z całego miast około 30 próbek wody do badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego. Dodatkowo woda do badania pobierana jest także na bieżąco z różnych punktów procesu technologicznego zakładu uzdatniania wody „Sosnówka” i z „Grabarowa”. Jedna próbkę bada się do 72 godzin. Dowiadujemy się dzięki temu, między innymi, o składzie mikrobiologicznym i fizykochemicznym wody, czyli o tym, co się w niej znajduje. Później, w zależności od wyników, Wydział Produkcji Wody stosuje określoną technologię dezynfekcji i uzdatniania.

Oprócz tego laboratorium bada wodę w punktach monitoringowych na terenie Jeleniej Góry. Takie punkty są 24 – ustalone wspólnie z sanepidem. Znajdują się między innymi w hydroforniach (przy ul. Bacewicz, Witosa, Orkana), punktach podawania wody do sieci (Wzgórze Chmielnik, ul.Dębowa), u stale dostępnych punktów u odbiorców (np. w jednej z aptek). Wyniki badań raz w miesiącu przekazywane są do sanepidu. Laboratorium Wody posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze w zakresie określonych parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych zgodny z normą PN-EN ISO /IEC 17025:2005. Laboratorium prowadzi: • kontrolę procesu technologicznego produkowanej wody • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci w zakresie parametrów fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych • działani laboratorium służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw • laboratorium nie podejmuje  się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników • badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków komercyjnych i finansowych Laboratorium Wody jest wyposażone w nową aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonanie badań zgodnych z obowiązującymi wymaganiami.”

Firmy walczą o dobre imię

Jeśli dojdzie do procesu z Wodnikiem, nie będzie on dla Marcina Bustowskiego pierwszym. Sprawy w sądzie wytoczyli mu znani producenci żywności m.in. Morliny i Berlinki.  To efekt jego wcześniejszych informacji zamieszczanych na facebooku, w których krytykuje ich produkty.

– Walczę tylko o nasze życie, o zdrową żywność, o to byśmy nie jedli trujących produktów – mówi Marcin Bustowski. Domaga utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Żywności, normy polskiej żywności i reformy budżetu na rolnictwo. Chce, żeby w naszym regionie wprowadzono zakaz stosowania preparatów na bazie środka chwastobójczego Glifosat. Z jego inicjatywy przebadano niedawno w Jeleniej Górze 250 dzieci na zawartość glifosatu w organizmie. Jak mówi, wyniki są zatrważające. Ale nikt z tym nic nie robi.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.