Ks. Bazyli Sawczuk, proboszcz parafii prawosławnej św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze nie ukrywa zadowolenia z remontu. Budynek będzie miał nowa elewację ( wzostanie zachowany poprzedni kolor). Są odnowiane także wnętrza. Nad pracami czuwa konserwator zabytków.

Ks. Bazyli Sawczuk zapewnia, że remont cerkwi przebiega z poszanowaniem historii i dbałością o detale. – Planujemy kopułę świątyni zwieńczyć prawosłąwnym krzyżem – mówi ksiądz. Chorągiewka, która była tam przedtem, pochodząca z 1701 roku, zostanie umieszczona na zwieńczeniu dachu – dodaje. Nasz czytelnik przesłał nam zdjęcia z wczorajszego (6.08) demontażu iglicy cerkwi.

Planuje się, że prace zostaną zakończone do końca września. Ich przeprowadzenie było możliwe dzięki wsparciu między innymi z funduszu kościelnego oraz dotacji od samorządu jeleniogórskiego i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze to dawny barokowy kościół Najświętszej Maryi Panny wybudowany w 1737r. Kościół wzniesiony został na fundamentach starszego obiektu. Do 1925 roku był  rzymskokatolickim, potem został przekazany władzom miejskim, a następnie w 1948 roku oddany w użytkowanie Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi, który wyposażył ją wedle swojego obrządku i poświęcił jako cerkiew pod wezwaniem Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Prawosławnemu.

Znajdujące się w świątyni ikony oraz ikonostas pochodzą z początku XX wieku, a przywiezione zostały tutaj ze zniszczonych w czasie II wojny światowej cerkwi z Lubelszczyzny. Całości dopełniają współczesne freski w stylu bizantyjskim, autorstwa Jerzego Nowosielskiego i Adama Stalony – Dobrzańskiego.

Na zewnętrznych murach cerkwi znajdują się dwa krzyże pokutne z XVI w. z wyrytymi narzędziami zbrodni (łuk i miecz). Są one świadectwem funkcjonowania średniowiecznego wymiaru sprawiedliwości – zbrodniarzom wyznaczano pokutę i zobowiązywano do zadośćuczynienia rodzinie ofiary, a elementem wieńczącym proces odkupienia winy i pojednania było wystawienie takiego krzyża.

W cerkwi odbywają sie nabożeństwa, można ją było także zwiedzać. Po zakończeniu remontu będzie ponownie taka możliwość.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.