Decyzja umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawcy rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy.
Odcinek S3 pomiędzy Bolkowem, a Kamienną Górą ma długość ok. 16,1 km, realizowany jest w systemie „projektuj i buduj” przez konsorcjum firm PORR S.A. (lider) i PORR Bau GmbH (partner). Wartość przedsięwzięcia to ponad 1,5 mld zł. W ramach zadania przewidziano między innymi:
– budowę 33 obiektów inżynierskich, w tym dwa dwunawowe tunele (jeden o długości 2300 m, drugi – 320 m);
– budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Jaczków P i Jaczków L);
– budowę i przebudowę innych dróg publicznych,
– budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu i urządzeń wodnych.
GDDKiA przewiduje, że w najbliższy czasie możluiwe będzie uzyskanie decyzji ZRID dla budowy S3 zadanie IV, odcinek od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.