Wysoka kara grzywny grożąca nierzetelnemu pracodawcy zatrudniającemu cudzoziemców, to konsekwencje kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Jeleniej Góry.

25 października funkcjonariusze Placówki SG w Jeleniej Górze zakończyli kontrolę legalności powierzenia wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium naszego kraju, w jednej z firm budowlanych działających na terenie powiatu jaworskiego.

Kontrolą objęto powierzenie i wykonywanie pracy przez 76 cudzoziemców. Natomiast efektem przeprowadzonej kontroli było ujawnienie naruszeń przepisów prawa wobec 40 cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Uzbekistanu oraz Gruzji.

Nierzetelny pracodawca, 56-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego, nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków i dopuścił się wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W związku z popełnionymi wykroczeniami, wobec właściciela kontrolowanej firmy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie.

Za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy grozi kara grzywny do 30 tys. złotych.

Fot. i info. NOSG

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.