5 maja br. nastąpiło symboliczne przekazanie działki pod budowę nowego posterunku w Janowicach Wielkich na terenie powiatu karkonoskiego. W imieniu dolnośląskiej Policji umowę o przejęciu gruntu podpisał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusz Wesołowski, a w imieniu samorządu Wójt Gminy Janowice Wielkie – Kamil Kowalski. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest wstępnie na kwotę 3,5 miliona złotych, a obejmuje m.in. utworzenie w tym właśnie miejscu, posterunku Policji w technologii budownictwa modułowego 3D, w którym służbę pełnić będzie 8 funkcjonariuszy.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego tego obiektu, realizowana będzie przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę nowego posterunku, rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”.

Pierwszym ważnym krokiem, było przekazanie gruntu pod budowę nowego posterunku, który to powstanie w Janowicach Wielkich przy ul. Rudawskiej. Stosowną umowę w tej sprawie, podpisał w dniu 5 maja br. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu – nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz w imieniu samorządu przekazującego działkę, Wójt Gminy Janowice Wielkie – Kamil Kowalski.

Łączna wartość przedsięwzięcia szacowana jest wstępnie na kwotę 3,5 miliona złotych, z czego 250 tysięcy złotych na budowę obiektu przekaże gmina Janowice Wielkie, pozostała kwota zostanie wydatkowana z budżetu Policji. Rozpoczęcie budowy nastąpi jeszcze w tym roku, a jej zakończenie w zaplanowano na rok 2023.

Posterunek ma powstać według technologii budownictwa modułowego 3D, w którym służbę o charakterze prewencyjnym, pełnić będzie 8 funkcjonariuszy.

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.