Kategoria

Polityka

Kategoria

Pełną parą idą prace przy budowie węzłów przesiadkowych w Jeleniej Górze. A to niejedyne inwestycje.
– Mimo pandemii koronawirusa i kryzysu gospodarczego staramy się, by miasto się rozwijało – mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak. 

Baza PESEL to nie to samo co spis wyborców. Przekazanie przez ministerstwo cyfryzacji danych obywateli operatorowi pocztowemu nie rozwiązuje więc problemów z przeprowadzeniem wyborów korespondencyjnych po tym, jak zdecydowana większość samorządowców odmówiła przekazania rejestru wyborców. Jak się okazuje, w naszym regionie tego rejestru poczcie nie przekazali także samorządowcy sympatyzujący z obecnym rządem.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry informuje, iż z mocy prawa, tj. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, należną za rok 2020, wnosi się do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Andrzej Buda

Zgłoś za pomocą formularza.