– Celem Programu jest kolejowe połączenie miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Program zakłada modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych, a także inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Na uwzględnienie w programie mają szanse przedsięwzięcia o znaczeniu ponadregionalnym, ale ich realizacja zwiększa szanse na rewitalizację lokalnych linii kolejowych, a w perspektywie radykalnie wzmacnia potencjał lokalnych połączeń.
– Planujemy przejąć i przywrócić do życia jak największą liczbę linii kolejowych w regionie, co będzie możliwe m.in. dzięki programowi Kolej+. Chcemy skomunikować jak najwięcej miejscowości w województwie, tak by każdy mieszkaniec Dolnego Śląska mógł swobodnie i bez przeszkód poruszać się po regionie koleją – zapowiada Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Z pięciu zgłoszonych projektów dwa dotyczą regionu jeleniogórskiego. Pierwszy to rewitalizacja odcinka linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Rewitalizowany miałby być odcinek linii kolejowej nr 284 zarządzany przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jednocześnie dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego, który został przejęty na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. To przedsięwzięcie ma też znaczenie dla planowanej rewitalizacji linii kolejowej Złotoryja – Marciszów.
Drugi projekt dotyczy rewitalizacji linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia i w konsekwencji skomunikowanie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska.
Pozostałe projekty, to: poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław (z przebudową stacji Środa Śląska); poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem, poprzez wznowienie ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna (własność samorządu województwa dolnośląskiego) oraz odbudowę drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 pomiędzy stacjami Wrocław Główny a Kobierzyce; rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno.
Według szacunków Zarządu Województwa łączna wartość projektów opiewa na kwotę ok. 500 mln złotych, z czego wkład samorządowy wyniesie 15 proc.

 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.