Kandydaci przystępujący do konkursu powinni między innymi mieć wykształcenie wyższe z dziedziny: kulturoznawstwa lub sztuk scenicznych, organizacji i zarządzania w kulturze, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, zarządzania, ekonomii. Mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w artystycznej instytucji kultury lub związane z działalnością kulturalną.

Posiadać znajomość zagadnień pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa. Pożądana jest pożądane doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji oraz znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Dyrektora Zdrojowego Teatru Animacji wybierze komisja konkursowa powołana przez prezydenta Jeleniej Góry.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału kandydatów; II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty można składać do 17 maja. Kto będzie kierował instytucją, dowiemy się do 4 czerwca. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze na okres czterech sezonów artystycznych

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.