Podczas niedawno zakończonego Forum Ekonomicznego w Karpaczu samorząd województwa podpisał Kontrakt Programowy – umowę z rządem, określająca zakres i środki finansujące priorytetowe inwestycje w województwie na najbliższe lata. Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w naszym regionie za rekordowe 10 mld zł?

Kontrakt programowy to rodzaj umowy pomiędzy rządem, reprezentowanym przez ministra funduszy i polityki regionalnej i zarządem województwa, w której poza wielkością środków unijnych na program regionalny uzgodnione zostały przedsięwzięcia priorytetowe, szczególnie ważne dla rozwoju regionu. Taki właśnie Kontrakt Programowy dla Województwa Dolnośląskiego został podpisany 7 września br. na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Prace nad zapisami dokumentu rozpoczęły się w marcu 2021 r. Wówczas odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie przedstawicieli Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Liczący prawie sto stron, dokument ustala między innymi maksymalną i minimalną kwotę dofinansowania programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, opracowanego przez zarząd województwa, środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa. Dodatkowo precyzuje także kierunki i warunki wsparcia, określa przedsięwzięcia priorytetowe, a także charakteryzuje warunki przekazywania i rozliczania środków.

Na rekordowe 10 miliardów złotych składają się ponad 1,7367 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 555 mln euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dedykowanego dla rozwoju subregionu wałbrzyskiego. Dzięki temu alokacja Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wynosić będzie prawie 2 mld 300 mln euro.

W deklaracjach priorytetem zarządu województwa jest zrównoważony rozwój całego regionu i niwelowanie dysproporcji wewnątrzregionalnych, w tym wspieranie rozwoju południowej części województwa.

Dla mieszkańców regionu jeleniogórskiego najbardziej konkretna, czyli określająca przewidywane realizacje inwestycji priorytetowych część kontraktu może być nieco rozczarowująca. Na 46 opisanych zadań tylko cztery to inwestycje bezpośrednio realizowane w naszym regionie. Z trzech kolejnych zapisów można liczyć na takie przedsięwzięcia, bo mówią o zadaniach infrastrukturalnych realizowanych w skali całego województwa.

Trzy inwestycje opisane wprost do realizacji w regionie to remonty linii kolejowych (jednej już zatwierdzonej i na początkowym etapie realizacji oraz dwóch, które dotąd były tylko w planach):

  • linia Jelenia Góra – Karpacz, dofinansowanie 10,5 mln euro, koszt inwestycji 18,5 mln euro;
  • linia Mysłakowice – Kowary – Kamienna Góra, 26 mln euro, 46 mln euro;
  • linia kolejowa Jerzmanice – Wojcieszów, 17,5 mln euro, 31 mln euro.

Czwarta inwestycją jest modernizacja Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na potrzeby Transgranicznego Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Pocovidowej z dofinansowaniem 4 mln euro i planowanych całkowitych kosztach inwestycji – 6 mln euro.

Do tego dodać trzeba trzy zapowiedzi przedsięwzięć realizowanych w skali całego województwa, które zapewne przyniosą także przedsięwzięcia do wykonania u nas:

  • Dolnośląska Cyklostrada, która obejmie północną i zachodnią część naszego regionu (przedsięwzięcie rozpisane na trzy zadania ma kosztować łącznie 227 mln euro, z dofinansowaniem 148 mln euro);
  • przedsięwzięcia drogowe w województwie (m.in. obwodnica Bolesławca, 153 mln euro dofinansowania i 237 mln euro całkowity koszt);
  • modernizacja placówek ochrony zdrowia w województwie (dofinansowanie – 8 mln euro, koszt 12 mln euro).

Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego nie przesadza, że zapowiadane środki trafia do regionu. To dopiero podstawa do rozmów z Unia Europejska o mechanizmie finansowania.

Fot. MFiPR

1 Komentarz

  1. to cale forum ekonomiczne to jakas farsa zjazd pisiorow i ich ziomeczkow zeby poklepac sie po plecach

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.