W zabytkowym pałacu i stajniach znajdą się: siedziba KPN, ekspozycja historyczna prezentująca historię zagospodarowania Karkonoszy, ekspozycja przyrodnicza omawiająca specyfikę klimatyczno-przyrodniczą regionu, wystawy czasowe, miejsca handlowe dla rzemieślników i lokalnych producentów, a także 60 miejsc noclegowych. Inwestycja, której koszt to ponad 70 mln zł, ma być zakończona w 2022 r.
– Adaptacja zespołu budowlanego dawnego urzędu ordynacji majątkowej Schaffgotschów w Jeleniej Górze – Sobieszowie przy ul. Cieplickiej 196 i Karkonoskiej 4 na Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego jest jedną z największych, pod względem finansowym, inwestycji w obiekcie zabytkowym na terenie Delegatury WUOZ w Jeleniej Górze, podjętych ze środków unijnych ( POIiŚ). Jest ciekawa ze względów konserwatorskich, ponieważ akceptuje projektowaną, nowoczesną funkcję obiektu z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii i jednocześnie dochodzi do rekompozycji przestrzennej zdegradowanego zespołu wpisanego do rejestru zabytków oraz utrwalenia poprzez konserwację zachowanych elementów zabytkowych – podkreśla Barbara Nowak-Obelinda, Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Zwraca też uwagę na bardzo dobrą współpracę z inwestorem i wykonawcą.
– Prace prowadzone są pod naszym stałym nadzorem oraz pod nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków zatrudnionego przez generalnego wykonawcę. Co tydzień odbywają się Rady Budowy z udziałem przedstawiciela Delegatury WUOZ w Jeleniej Górze, na bieżąco omawiane są wszystkie problemy i nowe okoliczności, a także zagrożenia, które zdarzyły się w trakcie robót budowlanych i prac konserwatorskich.
Wyzwań konserwatorskich jest co nie miara.
– Założono konserwację całego wystroju elewacji, zwłaszcza fryzu, obramień okiennych i portali pałacu oraz odtworzenie na podstawie materiałów ikonograficznych historycznych podziałów stolarki okiennej i drzwi wejściowych. W portalu wschodnim odtworzony zostanie kartusz herbowy Schaffgotschów. Przywrócona zostanie historyczna kolorystyka elewacji w oparciu o badania stratygraficzne tynków. Zachowaniu podlega oryginalne, historyczne rozplanowanie układu wnętrz, piwnic i parteru, z postulowanym odtworzeniem klatki schodowej, podkreślającej reprezentacyjny charakter holu. Zachowaniu podlegają sklepienia, dekoracja sztukatorska, kominek a w przypadku pozytywnych wyników badań stratygraficznych także partie zachowanych polichromii. Założono odtworzenie bryły, formy dachu i kompozycji elewacji budynku małej stajni z odsunięciem, w formie miedzucha, od budynku dawnego domu zarządcy. Odtworzeniu podlega bryła, naczółkowy dach z facjatkami i kompozycja elewacji z przejazdem bramnym, pseudoryzalitami, portalami i osiami okiennymi domu zarządcy z zachowaniem sklepień piwnic i parteru. Budynek stodoły podlega odbudowie jako bryła na rzucie prostokąta z naczółkowym, dwuspadowym dachem. To na tym odtwarzanym dachu dopuszczony został montaż baterii fotowoltaicznych, a budynek nazwany został w projekcie „Stodołą Elektryczną” – informuje WKZ
 

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.