Problemy związane z ochroną środowiska naturalnego mają ogromne znaczenie dla życia naszego regionu. Od lat budzą też wielkie emocje i konflikty lokalne szczególnie, gdy dochodzi do walki o ocalenie wartości przyrodniczych w konsekwencji prowadzenia niebezpiecznych i dramatycznych w skutkach inwestycji związanych z gospodarczym wykorzystywaniem zasobów naturalnych. Nie tak dawno burza rozpętała się wokół budowy sieci energetycznej w cennym rejonie Ostrzycy Proboszczowickiej, o czym informowaliśmy na początku tego roku. Protesty obrońców krajobrazu, zaskoczonych rozpoczętymi już pracami budowlanym, miały szczególne uzasadnienie w kontekście prowadzonych od wielu lat i zakończonych sukcesem starań o włączenie Krainy Wygasłych Wulkanów na Pogórzu i w Górach Kaczawskich do sieci geoparków UNESCO. Tymczasem teraz, 21 maja 2024 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał obwieszczenie „informujące o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonych postępowań w sprawie ustanowienia: planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostrzyca Proboszczowicka (PLH020042), planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Panieńskie Skały (PLH020009), planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skałki Stoleckie (PLH020012), planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzcińskie Mokradła (PLH020105)”. Od 24 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. (włącznie) każdy może zapoznać się projektami dokumentów oraz zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania.

Z pełną treścią obwieszczenia opublikowanego w Biuletynie Informacji Publiczne, zawierającą także informacje dotyczące trybu postępowania w sprawie zapoznać można się TUTAJ

Tam opublikowane są projekty zarządzeń w sprawie planu zadań ochronnych cennych obszarów. Ewentualne zgłoszenie uwag do ich treści wymaga jednak teraz pilnego zaangażowanie się w sprawę i szybkiego działania, co biorąc pod uwagę wagę sprawy i charakter dokumentów jest sporym wyzwaniem. Czasu na zgłębienie treści dokumentów i ewentualną reakcję jest bowiem stosunkowo niewiele. Nawet jeśli tak istotne sprawy interesują tylko wąskie grono specjalistów dobrze zorientowanych tematyce bardzo ważnych dokumentów, których treść wkrótce wcielona zostać może w życie. Trzeba się więc spieszyć.

Warto też zastanowić nad trybem prowadzenia urzędowych postępowań w tak ważnych dla życia społecznego sprawach i sposobie informowania o nich przez zajmujące się nimi instytucje.

Więcej o bulwersujące spawie budowy 60-metrowego słupa wysokiego napięcia pod Ostrzycą przeczytać można tutaj:

O wpisaniu Krainy Wygasłych Wulkanów do sieci geoparków UNESCO, jako trzeciego takie obszaru w Polsce, przeczytać można tutaj:

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.