5 milionów złotych na prace ochronne, remontowe lub konserwatorskie zabytków na Dolnym Śląsku przeznaczył samorząd województwa. Środki trafią do 93 obiektów, które otrzymają od 9 do 200 tys. zł. W naszym regionie wsparcie zdobyło 38 zabytków, które otrzymają łącznie 1,44 mln zł – to w porównaniu z latami poprzednimi bardzo szczodre wsparcie zarówno ilościowo, jak i kwotowo.

W urzędzie marszałkowskim złożono ponad 300 wniosków, a kwota oczekiwanych dotacji wynosiła ponad 39 milionów złotych. Przy wyborze uwzględniono stopień przygotowania zabytku do przeprowadzenia zakładanych prac, rzetelność kosztorysu inwestycji, a także efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej. Nie bez znaczenia były również możliwość udostępnienia zabytku dla społeczności lokalnej, jak i wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Wymogi formalne konkursu spełniło 213 wniosków.

– Liczba wniosków o dotacje, jakie trafiają do Zarządu Województwa Dolnośląskiego rośnie z każdym rokiem. Na samym początku wpływało ich rocznie zaledwie kilkanaście, obecnie mamy ich około 300. Rosnące zainteresowanie naszym wsparciem finansowym świadczy o wzrastającej świadomości tego jak wielką wartość w utrzymywaniu naszego dziedzictwa kulturowego mają obiekty historyczne – mówi marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych i Samorządowców.

W latach 2016-2020, z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego dofinansowano 723 projekty na sumę przeszło 23 milionów złotych. W sumie, dodając także projekty dofinansowane z funduszy europejskich zrealizowano 855 inwestycji mających na celu remont, renowację, poprawę lub zmianę funkcjonalności zabytków na Dolnym Śląsku. Suma wsparcia finansowego przekroczyła 223 miliony złotych.

Lista zadań dofinansowanych w naszym regionie:

Jelenia Góra: parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze, kościół pw. św. J. Chrzciciela (1716/17), kontynuacja prac konserwatorskich ścian i sklepień prezbiterium obejmujące wystrój wnętrza w postaci dekoracji stiukowej i balustrady empor – 40 000 zł;

Jelenia Góra: parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze, konserwacja starocerkiewnego ikonostasu – 40 000 zł;

Jelenia Góra: Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze,  Kolegium Jezuickie, dawny budynek (XVII/XVIII w.), kontynuacja odtworzenia tynków elewacji i sztukaterii, etap  3. –  70 000 zł;

Bolesławiec: Fundacja „”Twoje Dziedzictwo  w Zielonce, Żeliszów, kościół poewangelicki (1796-1797 r.), remont budynku etap X – 91 000 zł;        

Bolesławiec: parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Żeliszowie, pełna konserwacja techniczna i estetyczna XVI wiecznej kamiennej chrzcielnicy kościoła – 9 000 zł;

Bolków:  Tisso Industry Krzysztof Harkawy, zamek Niesytno XIV w., zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku – 50 000 zł;

Bolków budynek: Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno Sp. z o.o., pałac Niesytno (XVI w.), zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, nakaz PINB – X etap – 70 000 zł;

Bolków: – parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie, konserwacja ołtarza głównego z 1616 r. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Mysłowie – 40 000 zł;

Bolków: gmina Bolków, modernizacja i renowacja ratusza w Bolkowie, etap III – 50 000 zł;

Kamienna Góra: Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie, kontynuacja konserwacji i renowacji barokowego obrazu „Święty Benedykt” z klasztoru ss. Benedyktynek,  etap III –           10 000   zł;

Kamienna Góra: Opactwo Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie, kontynuacja konserwacji kolekcji barokowych obrazów z klasztoru ss. Benedyktynek, etap VI – 20 000 zł

Kamienna Góra: diecezja legnicka, II etap konserwacji technicznej oraz konserwacja estetyczna wielkogabarytowego, barokowego obrazu olejnego autorstwa J.W. Neunhertza scena nr 8: „Rozbudowa o cytadelę Millo” w Letnim Pawilonie Opata w Krzeszowie-Betlejem – 20 000 zł;

Leśna:  parafia rzymskokatolicka pw. św Jana Chrzciciela w Leśnej,  kościół pw. Chrystusa Króla (XIV w.), remont,  wzmocnienie konstrukcji ciesielskiej wieży wraz z pokryciem – 50 000 zł;

Leśna: parafia rzymskokatolicka pw. św Jana Chrzciciela w Leśnej,  kościół pw. Chrystusa Króla (XIV w.),  remont sklepień,  awaria budowlana – 35 000 zł;

Leśna: parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Grabiszycach – Świecie, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIV w.), fumigacja kościoła, prace ratunkowe – 25 000 zł;      

Leśna: wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 13 w Leśnej, kamienica mieszczańska (XVIII w.),  konserwacja detalu architektonicznego na elewacji – 50 000 zł;

Leśna: parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego w Grabiszycach, kaplica MB Różańcowej – d. Zbór Braci Czeskich (XVIII w.), opracowanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej – 30 000 zł;

Lubań: parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radogoszczy,  Nawojów Łużycki, kościół pw. Chrystusa Króla (XVI w.), konserwacja renesansowych kamiennych krużganków – 80 000 zł

Lubań: parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy, konserwacja rokokowego ołtarza bocznego w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP, etap I – 30 000 zł;           

Lwówek Śląski: parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach”, kościół św. Mikołaja (XV w.), wymiana pokrycia dachowego, etap 2. – 40 000 zł;

Lwówek Śląski: klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Lwówku Śląskim,  konserwacja elewacji kościoła pw. św. Franciszka, etap I – 30 000 zł;    

Lwówek Śląski: parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim, renowacja kamiennej elewacji ściany południowej kościoła, VI etap – 30 000 zł;

Lwówek Śląski: parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim, ratowniczy remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła, II etap –  40 000 zł;

Lwówek Śląski: parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach,   kościół MB Śnieżnej (1910 r.), remont wieży wraz z wymianą pokrycia – 40 000 zł;

Marciszów: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,  wykonanie renowacji desek stropowych twz. Stropu „niebieskiego” w Pałacu Ciechanowice – 10 000 zł;

Marciszów: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, wykonanie renowacji desek stropowych tzw. stropu „żółtego” w Pałacu Ciechanowice – 10 000 zł;    

Marciszów: parafia rzymskokatolicka pw. św. Augustyna w Ciechanowicach, kościół, prace konserwatorskie – badania stratygraficzne – 20 000 zł;

Mirsk: parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Giebułtowie,  kościół pw. św. Michała Archanioła, remont hełmu wieży- 30 000 zł;

Mirsk: parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Mirsku, prace ratowniczo konserwatorskie barokowego garnituru 42 zabytkowych ławek kościelnych w kościele pw. Zwiastowania NMP – 20 000 zł;

Mirsk: parafia rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Rębiszowie, kościół pw. św. Barbary (XVIII w.), remont dachu, etap III –         40 000 zł;

Mysłakowice: parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Chrzciciela w Bukowcu, kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XVIII w.), remont pokrycia dachu, etap III – 70 000 zł;

Mysłakowice: parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie Dąbrowicy, kościół pw. Matki Bożej Jasnogórskiej – Uzdrowienia Chorych (XIX w.) , konserwacja witraży, prace ratunkowe- 20 000 zł.             

Nowogrodziec: parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła i św. Anny w Wykrotach, I etap wymiany pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych dachu kościoła – 40 000 zł;

Olszyna: ratowniczy remont drewnianego polichromowanego stropu z 1614 r., parafia rzymskokatolicka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie, VI etap –   40 000   zł;

Siekierczyn: parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Zarębie, II etap remontu pokrycia dachowego wraz z renowacją i konserwacją ceglanej ściany głównej kościoła – 40 000 zł;

Świerzawa: parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie, konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego z rzeźbami M.I. Klahra i obrazem J.J. Knechta, III etap prac -15 000 zł;

Wojcieszów: parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie, wymiana instalacji elektrycznej stwarzającej realne zagrożenie utraty zdrowia lub życia oraz celem zabezpieczenia elementów drewnianych kościoła – 55 000 zł;

Zgorzelec: parafia rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Jędrzychowicach, wymiana okien kościoła 40 000 zł;

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.