W Jeleniej Górze zdecydowano o otwartym naborze do pilotażowego programu teleopieki. Uczestnicy (60 osób) otrzymają opaski telemedyczne oraz objęci zostaną całodobową opieką centrum ratunkowego. Termin przyjmowania zgłoszeń jest krótki, tylko do wtorku 31 sierpnia.

Do udziału zapraszamy osoby, które

– posiadają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Jelenia Góra,

– ukończyły 65 rok życia,

– posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Zainteresowani powinni wypełnić „Formularz zgłoszeniowy” i przesłać go na adres e-mail: niepelnosprawni@jeleniagora.pl lub przynieść do urzędu miasta przy ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze, pok. 001, w godzinach pracy Urzędu.

Udział można zgłaszać  do 31 sierpnia 2021 r.

W przypadku dużej ilości osób chętnych, pierwszeństwo w dostępie do usługi przysługiwało będzie osobom samotnie zamieszkującym.” – informuje magistrat.

To projekt dla które wymagają opieki, a nie ma kto im jej zapewnić. Otrzymają specjalne opaski telemedyczne. Taką opaskę nosi się na ręku, jak zegarek. Jest ona wyposażona w zespół czujników, które m.in. monitorują funkcje życiowe. Gdy opaska wykryje np. upadek, automatycznie włączy się przycisk SOS i zostanie powiadomione telecentrum. Użytkownik może też samodzielnie włączyć przycisk SOS, gdy poczuje się gorzej. Sygnał odbierze ratownik medyczny, który za pomocą opaski skontaktuje się i porozmawia z jej użytkownikiem. Podczas rozmowy oceni funkcje życiowe oraz, czy należy powiadomić kogoś z bliskich bądź też, czy potrzeba jest bardziej specjalistyczna pomoc. Komunikacja głosowa i SOS to nie jedyne przydatne funkcje opisywanych urządzeń. Będą one wyposażone w czujniki GPS, umożliwiające dokładną lokalizację osoby, która potrzebuje pomocy. Komunikaty głosowe przypomną np. o konieczności zażycia leków. W przypadku nieprawidłowego założenia opaski, wysyłane będą komunikaty do telecentrum.

Fot. UM Jelenia Góra

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.