Drogowcy i górnicy intensywnie pracują przy  budowie bolkowsko-kamiennogórskiego odcinka „ekspresówki” S3. Trwa drążenie dłuższego tunelu z dwóch stron, w krótszym tunelu zakończono prace wykopowe i zabezpieczenie skarp, niebawem rozpocznie się nasuwanie dwóch obiektów inżynierskich. Inwestor GDDKiA przekazuje najnowsze informacje o zaawansowaniu prac.

16 km „ekspresówki”

W ramach inwestycji na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa dwunawowe tunele drogowe – tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.  Tunel TS-26 będzie obecnie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce drążonym w skale i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich (13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów), sieci przyłączy oraz obustronny MOP Jaczków. Zostaną zrealizowane drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie odpowiednio przebudowana i zmodernizowana.

Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  wykonawca przystąpił do realizacji prac przygotowawczych na całym ciągu drogi ekspresowej S3 Zadanie III. Obecnie prowadzone są roboty na wszystkich frontach, w tym m.in. robotach drogowych, mostowych – przygotowanie stanowisk pod nasuwanie obiektów WS31 i WS36 oraz przebudowach istniejących kolizji, budowie nowych przyłączy. 

Tunele drogowe TS-26 i TS-32

Realizację tunelu drogowego TS-26 założono w metodzie górniczej technologii NATM, wykonując kolejno obudowę wstępną, zasadniczą oraz wyposażenie. Wobec polskich przepisów tunel realizowany jest w oparciu o Prawo budowlane oraz prawo Górnicze i Geologiczne, zgodnie z którym uzyskano stosowne zatwierdzenie Okręgowego Urzędu Górniczego dla opracowanego Planu Ruchu Zakładu Górniczego „Budowa tunelu drogowego TS-26”.

W grudniu 2020 r. przystąpiono do drążenia dłuższego tunelu drogowego TS-26, przechodzącego przez pasmo Gór Wałbrzyskich i Kaczawskich. Z uwagi na dostępność terenu oraz logistykę budowy, drążenie rozpoczęto od portalu południowego TS-26, zlokalizowanego w obrębie miejscowości Stare Bogaczowice. Do 13 lipca br. na portalu południowym wydrążono: w nawie wschodniej ok. 781 m metrów tunelu, a w nawie zachodniej ok. 736 metrów. Równolegle od marca br. trwa także drążenie tunelu od portalu północnego, gdzie w nawie wschodniej  wydrążono ok. 194 metrów kaloty (górna część tunelu), ok. 150 metrów sztrosy wraz ze spągiem i w nawie zachodniej ok. 146 m kaloty oraz ok. 91  m sztrosy wraz ze spągiem.

Od portalu południowego przy wysoce sprzyjających warunkach geologicznych (piaskowce, zlepieńce), na ok. 400 m zidentyfikowano w obu nawach sztolnie, dla której obecne trwa proces opracowania stosownych zabezpieczeń. W przypadku drążenia od portalu północnego, warunki geologiczne (łupki grafitowe) są znacząco gorsze, co spowodowało na ok. 112 m konieczność montażu na długości ok. 50 m obudowy zabezpieczającej – obudowy parasolowej. Urobek skalny z drążenia na obu portalach, wbudowywany jest w nasyp pod przyszły korpus drogowy ciągu głównego drogi S3 na tym odcinku.

Krótszy tunel drogowy TS-32 realizowany jest metodą górniczą w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany jest głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonana będzie żelbetowa konstrukcja tunelu. Zakończono prace wykopowe (głębokości ok. 30 m) przy tunelu oraz zabezpieczenie skarp, poprzez założenie stosownych kurtyn składających się z siatki, kotew oraz geowłókniny. Obecnie prowadzone są prace zbrojarskie związane z fundamentami, w tym zabetonowanie kolejnych segmentów.

Budowa drogi ekspresowej S3 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Fot. GDDKiA

Napisz komentarz


Masz ciekawą sprawę? Czekam na info!

Portal

Zgłoś za pomocą formularza.